Icke smittsamma sjukdomar orsakade av ohälsosam kost och livsstil (rökning och stillasittande), miljögifter och biverkningar från medicinska preparat är vår tids allvarligaste hälso- och miljöproblem. Detta orsakar årligen 40 miljoner dödsfall globalt och uppåt tre miljarder människor är redan drabbade av en eller flera av dessa metabola sjukdomar. Hit räknas fetma, diabetes, hypertoni, cancer, hjärtkärlsjukdom, karies, demens och en lång rad autoimmuna sjukdomar.

Efter att jag själv drabbats hårt av den metabola sjukligheten, har jag under 25 år studerat vetenskapen på området intensivt. För halvtannat år sedan sammanfattade jag mina samlade erfarenheter i den bästsäljande boken Den Metabola Pandemin (den har sedan utgivningen legat på Bokus topplista över medicinsk litteratur). Jag tog även initiativ, tillsammans med några kunniga personer i mitt nätverk, till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Den metabola sjukligheten började synas i människors hälsa för första gången för 10 000 år sedan när människor blev bofasta och började odla spannmål som försämrade hälsan. Sjukligheten ökade omkring förra sekelskiftet då vi började introducera socker i större skala och industrimat baserad på för människans metabolism främmande fröoljor. Sjukligheten övergick sedan i en katastrofal pandemi omkring 1980 då olika länders myndigheter (i Sverige Livsmedelsverket) började med kostrekommendationer baserade på forskningsfusk och några falsifierade medicinska hypoteser som skolmedicinen har snöat in på. Detta kan ni läsa om i min bok. Vår förening har som mål att sprida korrekt kunskap om hur man undviker den förödande metabola sjukligheten.

Coronapandemin
Det som gör covid-19 influensans så allvarlig visar sig nu bero just på den utbredda metabola sjukligheten runt om i världen. Hade världens befolkning varit metabolt frisk skulle Covid-19 inte vara en allvarligare influensa än en normal säsongsinfluensa. I USA där den metabola pandemin gått längst anses enbart 12% av befolkningen vara metabolt frisk. Det forskarna nu kan se är att bland de som blir allvarligt sjuka av Covid-19 så finns en stor dominans av rökare, patienter med övervikt, högt blodtryck diabetes med fler metabola diagnoser.

Den vanliga sjukdomsbilden hos de som drabbats av den metabola pandemin är att de med åren blir vad vården kallar multisjuka. Många har en rad av de metabola sjukdomarna samtidigt och står på dussintals av Big Pharmas piller för att undertrycka symptomen på sjukligheten. Det är snarast regel idag att våra gamla har långa medicinlistor med preparat som ger en lång rad biverkningar som försvagar deras motståndskraft mot t.ex. Comvid-19 virus. Den här sjukligheten är en djup tragedi eftersom den är helt onödig, vi vet exakt vad som orsakar den.

Det politiska ansvaret
Den 9 augusti förra året försökte vår riksförening i en skrivelse fästa de svenska politikernas uppmärksamhet på den allvarliga och ständigt tilltagande metabola sjukligheten. Den var ställd till regeringen med kopior till samtliga partiledare. Vi fick inte ett enda livstecken från någon politiker. Inte heller någon journalist vid de stora medierna reagerade trots att tidningarna ständigt är fulla med hälsotips. På något sätt har vårt etablissemang accepterat en stadigt ökande metabol sjuklighet som ett normaltillstånd, detta trots att här finns hundratals miljarder att spara för samhället. Ointresset är kompakt.

Om samhället i tid hade tagit tag i den skenande metabola sjukligheten när den blev synlig efter 1980, då hade Covid-19 influensan kunnat passera utan större problem för vården med långt färre dödsfall. Det upprörande i den här situationen är, att det faktiskt finns rikligt med vetenskap som visar hur dessa sjukdomar kan undvikas. Och det är på intet sätt några dramatiska eller kostsamma åtgärder som krävs. Dessa finns ingående beskrivna i min bok.

Frågan ni säkert ställer er är, varför är vårt politiska etablissemang så totalt ointresserade av folkhälsan och de enkla åtgärder som årligen skulle kunna spara hundratals miljarder för samhället? Svaret på frågan är, det vi även ser nu under coronapandemin. Vårt politiska etablissemang är för okunniga för att själva kunna ta till sig och förstå orsakerna bakom sjukligheten. Man väljer att helt förlita sig på ledande företrädare för den skolmedicin som under hela efterkrigstiden totalt misslyckats i sitt arbete med att bromsa sjukligheten. Och inte bara det, man tycks inte ens vilja förhindra sjukligheten genom att ge medborgarna de enkla hälsoråd som helt skulle förändra situationen.

Det är faktiskt så illa att den etablerade skolmedicinen, som står under ett tungt inflytande från den oerhört lönsamma läkemedelsindustrin, själva är en viktig del bakom orsakerna till den metabola pandemin.

Det var skolmedicinen som med falska hypoteser om sambandet mellan främst kost och hälsa vilseledde politikerna och därmed var orsaken till de helt tokiga kostråd som kom 1977. Sedan har två av världens största och mest lönsamma industrier Big Food och Big Pharma byggt upp oerhört stora och lönsamma verksamheter baserat på de felaktiga kostråden. Dessa stora ekonomiska intressen har kommit att helt korrumpera skolmedicinen, så att man undvikit att ta till sig senare tids forskning som visar att man gjort helt fel i 40 år. Till detta skall även läggas betydande prestigelåsningar hos många av våra ledande forskare som inte vill erkänna sina misstag, utan man fortsätter att försvara klart falsifierade hypoteser.

Vid sidan av skolmedicinen har det vuxit upp en flora av alternativmedicin som kämpar med att sprida kunskap om hur människor skall leva och äta för att förbli metabolt friska. Denna grupp är ständigt utsatt för ren förföljelse, hat och trakasserier i de etablerade propagandamedierna och från ledande representanter för skolmedicinen. Jag skrev om ett exempel häromdagen.

Med coronapandemin får våra samhällen nu betala ett enormt högt pris både mänskligt och ekonomiskt för att politiker inte tagit tag i den sedan 40 år pågående metabola pandemin.

Detta var del 1 i denna fråga. I will be back!

Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Det politiska ansvaret för coronapandemin – del 1

Om ni vill stödja bloggen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här