I min förra artikel började jag skriva jag om sanningsrevolutionen. I denna artikel tänkte jag fördjupa mig mer i vad sann förståelse betyder för mig och hur vår tro kan förändra vår värld. Hur kan vi ändra världen med ödmjukhet, acceptans och positivitet?

Hur ser den sanna förståelsen ut? Först så har vi ödmjukhet som säger att jag inte kan vara säker på det jag tror mig veta. Sedan kommer acceptansen av att andra människor har andra idéer om hur man ska tänka och agera. Genom att arbeta med att förstå varandra så kommer vi närmare varandra och vi kan hitta en gemensam punkt för samarbete och utbyte. Vi delar samma kärna och hittar vi dit så är vi mer lika än olika. Vi delar en längtan efter fred och kärlek. Om vi ser denna längtan så förstår vi att vi är lika och vi kan se hur vi kan närma oss detta mål tillsammans.

Vi måste kunna enas under en gemensam längtan efter fred och kärlek. Om vi håller på att jaga upp varandra över allt som vi inte har gemensamt så blir det bara ett stort söndrande och härskande. Vi måste sikta mot toppen och hitta gemensamma mål. Vi måste lära oss att acceptera och ignorera alla troll, desinformatörer och infiltratörer. Deras mål är just att skapa konflikt, vi måste se igenom deras roll.

För att nå till acceptens så måste vi öva oss på att inte reagera. Ofta finns det många olika känslor och beteenden som vi inte kan acceptera utan reagerar på genom att uppvisa ilska, rädsla eller andra starka känslor. Orsaken till att vi reagerar så är troligen att vi känner ett behov av att skydda oss. Vi har kanske varit utsatta för liknande händelser som har skadat oss och nu försöker vi undvika det.

Hur kan vi öva oss i att bli mer accepterande utan att riskera att bli skadade? Till att börja med så är ofta våra reaktionsmönster uppbyggda när vi var barn och då hade vi inte samma medel att skydda oss. Istället för att agera med rädsla som vi gjorde när vi var små så kan vi istället välja att agera genom att bli kraftfulla och trygga. En hjälp är att se på dina tankar och beteenden som flera olika separata personligheter som har byggts upp under en lång tid. När jag ser på dessa olika personligheter som endast fragment av min helhet så är det lättare att byta spår. Jag vet att jag kan gå från rädsla, till trygghet eller från sorg till glädje. Jag kan själv välja att utforska olika sidor av mig och är inte bunden till en personlighet. Om jag märker att jag har gått in i ett tillstånd som känns instabilt kan jag kalla på min egen närvaro och se om det finns en annan del som kan ta över situationen. Du kan själv som övning försöka identifiera de röster du har inom dig och se om någon kanske inte har fått prata på länge, eller om någon tar över för mycket.

För mig så består sann förståelse även av att inse att vi alla har kraften att förändra våra liv, och att vi kan göra så med vår tanke. Placebo-effekten visar att endast genom att tro att vi ska bli friskare, eller tro att vi kommer att bli lyckligare så blir vi det. Vad kan vi mer önska oss än möjligheten att kunna skapa lycka och hälsa? Jag tror att placebo eller tro är det viktigaste redskapet vi har. Ju starkare vår tro är desto större effekt har den på oss. Det är alltså otroligt viktigt att fokusera på det som är positivt för att få en positiv effekt inom dig själv. Även när det finns negativa, obehagliga saker som pågår runt omkring oss så kan vi vara positiva och fokusera på att vi just nu förbättrar både vår omvärld och oss själva genom våra handlingar.

Det är alltså en skillnad mellan att tro och tro. När det handlar om att tro på händelser och trosuppfattningar så är risken stor att det kan bli källan till konflikter. När vi tror på kraften av vår tanke så skapar det positivitet och styrka. Att tro på specifika händelser kräver ödmjukhet och öppenhet för att ändra oss, att se positivt på framtiden kräver bara tro. Vi måste välja vad vi tror på på ett genomtänkt sätt. Vad vi tror på påverkar vad vi upplever. I religion så skapar tron trygghet och styrka, men genom att förankra tron i händelser och dogma så skapas även en separation och begränsning.

Sann förståelse innefattar även vår trosuppfattning om hur vårt samhälle fungerar. Jag tror att mycket som händer runt omkring mig är resultatet av en stor konspiration. I denna konspiration blir vi utsatta för en rad olika negativa inflytanden som har till syfte att kontrollera och exploatera människor. Vi kan inte se bort från att det finns mörker runt omkring oss. Genom att förtränga det som verkar negativt skapas ett än större problem då vi börjar ljuga för oss själva. När det kommer till allt lidande i världen så känner jag ibland starkt medlidande och sorg. Men jag väljer att se detta som är en naturlig del i en större helhet. Alla blommor vissnar och alla människor dör. Lidandet är någonting som finns i världen och även om vi strävar efter att minska det så är det någonting som alltid kommer att finnas kvar. Om du tror att lidandet är dåligt och ont så försök att titta på det från ett annat perspektiv. Ha ödmjukhet inför att du inte vet vad som händer efter döden och att vi inte kan säga säkert vad som är bra eller dåligt. Vi kan bara tro, och jag väljer att tro att vi är del av någonting positivt.

Jag tror att vi kan överkomma alla hinder med vår positivitet. Antalet människor som vaknar ökar exponentiellt, det går långsamt i början, men plötsligt så händer det.

Fred
Mikael Cromsjö
uniteawake.com

Det ser positivt ut!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här