Psykologiprofessor doktor Mattias Desmet förklarar hur vi hamnat i nuvarande situation och hur vi vinner.

banned.video