På G20s ledarmöte i Indien, under mottot One Earth, One Family, One Future, lanserades det nya konceptet Digital Public Infrastructure (DPI) samt den frivilliga samarbetsorganisationen One Future Alliance. Det hela minner om Rockefeller Brothers Funds One World-program från 1980-talet. Dessa initiativ avser att öka sammanlänkningen av de databaserade systemen med syfte att uppfylla de globala målen – Fusionen mellan FN-agendan och WEF:s fjärde industriella revolution. Det här utgör grunden till det “teknetroniska” övervakningssamhälle  som Zbigniew Brzezinski förutsåg 1970 i sin bok Between two Ages. Välkommen till den nya internationella ekonomiska ordningen!

Allting G20 gör är grundat i Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Ledarna för världens 19 största ekonomier förbinder sig i ledardeklarationen att ”Påskynda det fullständiga och effektiva genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling” samt att förespråka ”Livsstilar för hållbar utveckling”. I det senare ingår införandet av ett socialt kreditsystem som belönar ”rätt” beteenden. Som det uttrycks i G20 High Level Principles on Lifestyles for Sustainable Development:

Utnyttja data för att stödja och möjliggöra beteendeförändringar för att på sista milen anta och stimulera hållbara livsstilar och konsumentval.

För att lösa hållbarhetsmålen och globala utmaningar ska även artificiell intelligens utnyttjas på ett ”ansvarsfullt” sätt och användas för att tidigt upptäcka potentiella risker.

För att frigöra AIs fulla potential, dela fördelarna på ett rättvist sätt och minska riskerna kommer vi att arbeta tillsammans för att främja internationellt samarbete och hålla ytterligare diskussioner om internationell styrning av AI.

I DPI-konceptet ingår bland annat digital identitet, digitala betalsystem och datadelningsmekanismer. Det är nyckelteknologier i den digitala ekonomin där alla transaktioner ska övervakas. Detta behövs för att genomföra åtagandet om det internationella skattesystem som G20-ledarna skrivit under på. Men även för penningtvätt, finansiering av terrorism samt det system med centralbanksvaluta (CBDC) som nu introduceras som koncept i ledardeklarationen.

Vi välkomnar diskussioner om de potentiella makroekonomiska konsekvenserna av införandet och införandet av centralbankens digitala valutor (CBDC), särskilt om gränsöverskridande betalningar samt om det internationella monetära och finansiella systemet.

Samtidigt så ska utvecklingsländerna beredas större plats i det globala beslutsfattandet. Bland annat så har Afrikanska Unionen nu blivit en officiell medlem av G20 (vilket borde betyda en namnändring till G21). I praktiken innebär det dock att de inlemmas i ”One Family” och kommer att lyda under diktaten från överheten om kollektiv handling för att sänka koldioxidutsläppen till netto noll.

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org, Digital Public Infrastructure för “en jord, en familj och en framtid

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här