Mobilindustrin lägger ner mycket pengar på att släcka debatten om mobiltelefonins hälsorisker genom PR, lobbying, finansiering av forskning mm. Orsak: allmänhetens och beslutsfattares oro över hälsorisker är en allvarlig risk för mobilindustrins ekonomi.

I de största mobiltelefontillverkarnas årsrapporter redovisas de risker som de gör allt för att stoppa: konsumenters oro, nya vetenskapliga rön som visar hälsorisker, debatt om risker, bättre skydd för konsumenterna genom striktare gränsvärden och regler.

Får allmänheten kännedom om riskerna som visats i forskningen kan det leda till minskad användning och därmed minskad försäljning.

Människor som drabbats av allvarlig sjukdom som de anser beror på mobiltelefonin, exempelvis hjärntumör, och som kräver skadestånd är också en allvarlig risk för dessa företag. Skadeståndsprocesser är kostsamma, leder till negativ publicitet och kan sprida allmän oro om riskerna med tekniken. Allt det här kan bli mycket kostsamt för branschen, inte minst genom att de måste fördela mer resurser för att bekämpa allmänhetens oro och ett ett bättre skydd genom striktare regleringar och gränsvärden.

Läs mer på mobiltelefoni.tv, Din oro för hälsorisker är främst mobilindustrins oro

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här