Arbetsmarknaden förändras ständigt och som en reaktion mot en trögrörlig marknad, globalisering och teknologisk utveckling har en ekonomi med frilansare, konsulter och tillfälliga uppdrag vuxit fram. Termen gigekonomi kommer från musikbranschen där musiker spelar och får betalt efter varje gig. Idag är ungefär 2 procent av den svenska arbetsstyrkan sysselsatt inom gigekonomi och andelen förespås växa. En fast anställning ersätts av tillfälliga uppdrag och låg- och högkvalificerade arbeten utförs i många fall utan att partnerna träffas. Arbetskraften köps in när den behövs och priset bestäms innan. För en organisation innebär detta besparingar och ett flexibelt sätt att få ett arbete utfört. För den enskilde individen innebär det både mer osäkra arbetstider såväl som inkomster. Det är viktigt att en individ sätter upp gränser så att det är en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Digitalisering och beteendeförändringar är två faktorer som ligger bakom framväxten av en gigekonomi. Arbeten kan utföras från digitala plattformar där en arbetsgivare kan smidigt annonsera ut sina behov. En arbetare kan marknadsföra sina erfarenheter och kompetenser. Det finns även företag som specialiserar sig på att matcha interimchefer till företag. Brightmill kan exempelvis matcha en person med kompetens att arbeta med uppgifter på högsta nivå. Företaget stöder individen och ser till att det blir ett bra samarbete mellan alla inblandade parter. Jobben i sig har inte blivit färre utan de har ändrat karaktär och många arbetsuppgifter på mellannivåer inom en organisation har minskat. Detta innebär att flera individer är överkvalificerade för de fasta arbeten som erbjuds och därför väljer de att starta ett eget företag.

Gigekonomi nya möjligheter och utmaningar
Idén att inte låsa fast en arbetstagare i en roll är inte ny, men gigekonomin erbjuder möjlighet att genomföra förändringar mot en mer flexibel arbetsmarknad. För en arbetsgivare kan det vara en lösning att ta in gigare som utför viktiga uppgifter. Styrkan i en gigekonomi ligger i att kunna matcha arbetsgivare och arbetstagare, men att hitta den kompetens som behövs i dagsläget innebär andra utmaningar jämfört med att leta efter en lämplig person som kan erbjudas en fast anställning. Som gigare är det viktigt att göra det till en vana att ständigt utveckla sina kompetenser och att bygga ett nätverk med kontakter. Det är flera viktig skillnader mellan att vara fast anställd och att giga eftersom du har ansvar för din ekonomi, din arbetstid samt även för din hälsa.

Samarbete
Det är vanligare att företag använder projektanställningar, bemanningsföretag och interimslösningar. Det är flera fördelar med att kunna köpa in den kompetens som behövs vid en viss tidpunkt och utvecklingen går mot företag som är mer benägna till förändringar. Arbetsmarknaden har blivit mer global och gränserna har suddats ut. Giggare är ofta modiga individer som vågar ta risker men det ökade behovet av tillfälliga nyckelpersoner som snabbt kommer in och löser en uppgift har också lett en hård konkurrens mellan gigare och det är inte ovanligt att gigare ser varandra som konkurrenter. Det är dock många fördelar med att samarbeta och att bygga upp bättre villkor. Att dela erfarenheter och att även kunna varna varandra för mindre seriösa organisationer innebär en chans tryggare arbetsmiljö för gigare.

Djupdykning i gigekonomin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här