Doktor Peter Breggin berättar att flera typer av psykofarmaka leder till att hjärnan skrumpnar, ger förkortad livslängd, ökad självmordsrisk, fetma, diabetes och en rad andra sjukdomar. Uppfattningen att det går att justera kemiska obalanser i hjärnan med psykofarmaka är en myt som aldrig bevisats. Psykofarmaka är starka kemikalier som istället orsakar kemiska obalanser i hjärnan, menar Breggin.

Så här skrev Socialstyrelsen i juni 2013 i en rapport:

Äldre som långvarigt behandlas med psykofarmaka har exempelvis ökad dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar.

Läs mer på newsvoice.se