Adam Curtis film HyperNormalisation handlar om att sedan 1970-talet har regeringar, finansmarknaden och tekniska utopister gett upp på den komplexa ”verkliga världen” och byggt en enkel ”falsk värld” som drivs av företag och hålls stabil av politiker.

Termen ”hypernormalisation” är hämtad från Alexei Yurchak bok Everything was Forever , Until it was No More: The Last Soviet Generation [2006]. Boken handlar om livets paradoxer i Sovjetunionen under de 20 år innan det kollapsade. En professor i antropologi vid University of California, Berkeley, menar att alla visste att systemet skulle misslyckas, men eftersom ingen kunde föreställa sig något alternativ till status quo, var politiker och medborgare accepterande till att upprätthålla ett skenet av ett fungerande samhälle. Med tiden blev denna villfarelse en självuppfyllande profetia och ”fakeness” accepterades av alla som det verkliga, en effekt som Yurchak kallas ”hypernormalisation”.

thoughtmaybe.com