Skolsystemet har funnits i 200 år, men är inte anpassat till elever, till människorna. Istället har ”korvstoppning” som följer en slavisk skolplan blivit den internationella utbildningsmodellen. Lärarna, eleverna och samhället blir lidande. Varför är det så och hur kan vi reformera skolan i grunden? Lär dig mer om detta i filmen Förbjuden utbildning.

Svagheten i det moderna skolsystemet är att designen inte är anpassad efter vårt naturliga sätt att lära oss

Läs mer om filmen på newsvoice.se