Dokumentären ”Förbjuden utbildning” – Skolan är ej baserad på mänskliga behov och rättigheter

0
13714

Skolsystemet har funnits i 200 år, men är inte anpassat till elever, till människorna. Istället har ”korvstoppning” som följer en slavisk skolplan blivit den internationella utbildningsmodellen. Lärarna, eleverna och samhället blir lidande. Varför är det så och hur kan vi reformera skolan i grunden?

Läs mer om filmen på newsvoice.se