En tysk domstol har i ett nyligen avgjort ärende klargjort att fastighetsägare som hyr ut plats för basstationer och mobilmaster påtar sig ersättningsansvar för hälsokonsekvenser av verksamheten. Även om strålningen är lägre än gällande referensvärden från myndigheterna, innebär det inte att fastighetsägaren inte har ansvar för hälsomässiga negativa följder. Enligt Björn Gillberg gäller samma ansvarsprinciper även i Sverige.

Det aktuella ärendet, som avgjordes i Tingsrätten i Münster, Tyskland gällde kommun som ville säga upp ett uthyrningsavtal med en mobiltelefonoperatör om placering av basstationer. I domen, som avvisade kommunens krav på uppsägning av ett hyreskontrakt för mobilbasstationer, klargörs att fastighetsägare som hyr ut plats för mobilmaster eller basstationer är ansvariga tillsammans med telekomoperatörerna för eventuella skador som verksamheten kan komma att orsaka.

Advokat Krahn-Zembol, som företrädde kommunen kommenterar domstolens beslut på följande sätt:

”Eftersom även officiella organ som Europaparlamentets forskningstjänst (STOA) påpekar att gränsvärdena för elektromagnetisk strålning är för höga med minst en faktor 10, tar ägaren en ansvarsrisk när han eller hon ingår ett avtal med en operatör av ett mobiltelefonsystem i detta avseende.

Hittills har dessutom nästan 1 000 vetenskapliga studier, av sammanlagt mer än 1 600 vetenskapliga studier om mobiltelefoni, visat att biologiska effekter och skadliga effekter uppstår vid svagare strålning än de sedan länge föråldrade gränsvärdena i 26:e BImSchV . (Förordning 26 om elektromagnetiska fält/Tyskland). Även telekomoperatörerna har därför i åratal i sina årsredovisningar varnat sina aktieägare för ytterligare statlig reglering på området.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Domstol: fastighetsägare delansvariga för hälsoskador av mobilbasstationer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här