Ja, vad jag kan förstå så önskar han god fortsättning – men tyvärr inte på det vi hade hoppats på utan på något helt annat. Från den National Security Strategy, som han lade fram i december framgår klart, att han vill se en God fortsättning på den väg mot förintelse och ödeläggelse av avlägsna stater som Bill Clinton påbörjade och som sedan Georg Bush och därefter Barack Obama med förbundna ögon vandrat vidare på. National Security Strategi (NSS) är en treårsplan som presidenten lägger fram för att visa hur han vill förbättra säkerheten under de närmaste tre åren. Inrikes och utrikes.

Inrikes bygger doktrinen på vad som anges som ”fundamental responsibility,” to protect the American people, the homeland, and the American way of life”. Micah Zenko betonar att det stämmer inte på någon punkt. Trump nämner på 58 ställen i dokumentet att jihadist terrorister ska besegras i USA. Verkligheten ser ut så här; över en 16-åsr period har 103 amerikaner dödats av terrorister i USA.  Under samma tid har 59,000 människor dött av överdoser och 43,000 självmord har utförts i samma land. Om detta säger han inget. Inte heller låtsas han om att uteliggarna är oräkneliga medan staten USA skänker bort 80 miljoner varje dag året om till Israel. Nej USA är dålig på att ta hand om sina egna medborgare.

Den aggressiva utrikespolitiken kommer att fortsätta under de närmaste tre åren, givetvis med hjälp av NATO.  Det nämns att mellan åren 1948 – 1991 utförde USA fyrtiosex militära interventioner. Efter 1992 har antalet aggressioner ökat väsentligt.  Det sägs att USA ” will advance American influence”. Och detta inflytande kommer knappast att ske på ekonomins och diplomatins område utan med kulor och krut.

På ett ställe kan man läsa att Ryssland tydligen upplever NATO och EU som ett hot. Ja men tacka för det! Där står NATO- soldater som spön i backen längst den ryska gränsen. Och Trump är förvånad över att ryssarna ser detta som ett hot. Men det är klart, att hade NATO – soldaterna varit utklädda till jultomtar så hade säkert effekten blivit annorlunda. Att man inte tänkte på det?

Men som helhet anförs ett något mildare ton än den som fredspristagaren, Obama anförde för tre år sedan. I hans doktrin kunde man bl. a. läsa: ” att vid en konfrontation med Amerikas fiender  kommer vi inte att tveka att handla ensamma, om så erfordras, för att utöva vår rätt till självförsvar genom att handla förebyggande”.  Och vidare: ” Våra krafter kommer att vara starka nog att avråda potentiella fiender från att genomföra en militär uppbyggnad i hopp om att överträffa eller mäta sig med Förenta Staternas makt”.

Robert W. Merry sammanfattar i The American Conservative den sextiosidiga NSS-rapporten. ”But generally this National Security Strategi does little to pull America away from the impulses and concepts that have guided U.S. foreign policy since the end of the Cold War. The global hegemonic ambition, the interference with Russia in its own neighborhood, the NATO push eastward, the bellicosity towards Iran and ambition to remarke the Middle East, the ongoing U.S. military footprint in that region, the ongoing Afghan adventure, the embrace of Israel and Saudi regional ambitions, the commitment to the obsolute NATO mission – all emerge as pillars of the Trump foreign policy, just as they have been pillars of U.S. policy since 9/11. Trump has been coopted – if indeed he ever possessed any serious intention of changing America´s direktion in the world.”

Helt klart är att Donald Trump håller sig på den väg som leder mot solnedgången, men som han själv uppfattar som en God fortsättning.

Men kanske är det så som allt fler påstår, att solen går upp i öster. Allt fler statschefer, speciellt från Mellanöstern, som förr reste till Washington för att få råd och hjälp, reser nu till Moskva i samma ärende. Det är en universell tragedi, att de västerländska demokratierna, där merparten är NATO-medlemmar, alltmer förknippas med internationell demolering, medan länder som Ryssland och Kina har valt en helt annan väg och nu förbättrar sitt anseende, trots en hel del skavanker.

Hans Myrebro, Donald önskar god fortsättning

NATO

historisktkorrekt.se