Dows bekämpningsmedel 2,4-D på GMO-grödor fanns även i Agent Orange

besprutning

WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, bedömde nyligen att glyfosat som finns i bekämpningsmedlet Roundup från Monsanto som troligen cancerframkallande, klass 2A. Nu har IARC även klassat ett annat bekämpningsmedel, 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) från kemikaliekoncernen Dow AgroSciences, som ”möjligen cancerframkallande” i den något lägre cancerklassningen 2B.

I samma klass, 2B, finns strålning från trådlös teknik (radiofrekventa fält) och lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar och transformatorer. 2B är samtidigt två klasser över bedömningen att ämnet troligen inte orsakar cancer dvs klass 4.

Läs mer på newsvoice.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here