Dr. Jane Ruby går igenom hur coronavaccin skadar röda blodkroppar. Mikroskopbilder av blod från coronavaccinerade visar skadade röda blodkroppar som samlas i klumpar. Dessutom fann man långa tubliknande partiklar i blodprov förvärrar problemet med blodproppar då de kan fastna i det tubliknande strukturerna.

drjaneruby.com