Dr Judy Wood har studerat händelserna den 11 september 2001 och genom sin forskning kommit fram till flera nya slutsatser. Dessa beskriver hon i sin bok ”Where Did the Towers Go?

I materialet beskriver hon bland annat hur seismiska mätningar från ett flertal olika forskningscenter samt analyser av jordens magnetfält påvisar att varken flygplan, konventionella sprängmedel eller miniatyriserade kärnvapen är orsaken till att WTC tornen kolappsade. Istället lägger Dr Judy fram en hypotes att ett nytt avancerat vapensystem orsakade ödeläggelsen.

Dr Judy Woods forskning har lett till mycket heta diskussionen på Internet. Många kritiserar Dr Judys arbete samtidigt som förespråkare av hennes teorier riktar stark kritik mot flera personer inom 9/11 sanningsrörelsen för att vara involverade i en större missinformations agenda.

De flesta inom sanningsrörelsen håller med om att 9/11 var utfört som en psykologisk krigföring mot mänskligheten, men det är svårt att veta exakt hur och vilka som utgör en del av denna operation. Det är högst troligt att större händelser som 9/11 är skapade för att skapa en rad av effekter som kan fortskrida under flera års tid. Genom att titta närmare på effekterna av de olika händelserna som vi sett så kan vi utröna om de bidrar till eller motarbetar sanning och frihet.

Vi kan se på den hela utvecklingen som ett parti schack där vi hela tiden måste se flera drag fram för att kunna vinna. Vi måste förstå att ett litet offer av en mindre spelare kan leda till en större vinst. För att ta ett exempel så kan vi se hela 9/11 rörelsen från två sidor. Den ena bidrar till sanning och frihet genom att lyfta fram att vår värld manipuleras till en hög nivå. Men vi kan även se att 9/11 rörelsen skapat en klyfta i fredsrörelsen och har försvårat en enhet mellan den klassiska fredsaktivisten och 9/11 aktivisten genom att fastna på detaljdiskussioner.

För att vara effektiva i att stödja sanning och frihet är det viktigt att fokusera på de större förloppen och skapa starka band mellan aktivister inom olika områden. Om diskussionen hamnar på ett plan där två aktivister bråkar med varandra om detaljer i ens uppfattning så har vi misslyckats. Då har vi blivit offer för en klassisk söndra och härska strategi och blir ovetande medarbetare till att hindra sanning och frihet från att manifesteras.

Genom att vara ödmjuka och förstå att vi inte kan veta hela sanningen så kan vi samarbeta med andra som har andra ståndpunkter. Tillsammans är vi 99% och vi behöver organisera oss för att kunna vinna.

Här följer en intervju av Dr Judy Wood där hon förklarar närmare om hennes forskning runt 9/11.

Artikeln skriven av Mikael Cromsjö

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här