Dr Peter McCullough, en kardiolog, epidemiolog och ledande expert på behandling av covid-19, säger på Defender Podcast att American Board of Internal Medicine hotar att avlegitimera honom som läkare. Det kommer inte att leda till att han tystas. Konsekvensen av det är att han blir en starkare röst, säger McCullough. Suzanne Burdick har sammanställt Robert F. Kennedy Juniors videointervju.

American Board of Internal Medicine överväger att avlegitimera dr Peter McCullough som är en av de mest publicerade kardiologerna i världen, med fler än 1000 publikationer och 660 citeringar i National Library of Medicine.

McCullough är en läkare som är kliniskt kvalificerad och kompetent obefläckad som nu kan fråntas sin läkarlegitimation av politiska skäl. Det framkommer i en intervju med Robert F. Kennedy, Jr., i ett avsnitt av The Defender Podcast.

I ett brev den 18 oktober informerade American Board of Internal Medicine Peter McCullough att hans ifrågasättande av covid-19-vacciner för friska personer under 50 år och hans påståenden om att amerikaner har dött efter att ha fått ett covid-19-vaccin, har utlöst en granskning av honom i styrelsens certifieringskommitté.

Enligt styrelsens kommitté har McCullough “tillhandahållit falsk och felaktig information till allmänheten”. Kommitténs centrala klagan är att McCulloughs uttalanden är oetiska och skadade patientsäkerheten genom att “skapa tvivel gällande effektiviteten av covid-19-vacciner”.

Kommittén rekommenderade styrelsen att återkalla McCulloughs certifieringar som ger honom rätten att utöva internmedicin och kardiologi och de gav honom tid till den 18 november att överklaga.

“Det fanns inget som tydde på rättvisa regler för hantering av bevis”. Det var en “otillräcklig rättsprocess” och “jag bad om att få delta i mötet eller se en utskrift, men fick ingenting”, säger McCullough.

Läs mer på newsvoice.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här