Dr Shankara Chetty är allmänläkare med en naturvetenskaplig bakgrund inom genetik, avancerad biologi, mikrobiologi och biokemi. Sedan början av covidkrisen har han analyserat hur världen hanterar covidkrisen. Dr Chetty tror att det finns en covidagenda som handlar om att kontrollera världsbefolkningen.

 

Dr Shankara Chetty: Jag tror att perspektivet på vad som händer är oerhört viktigt. Vi måste förstå vad målet är. Alla vet att det finns inkonsekvenser, att det finns skrämselpropaganda, att det finns tvång,