Dr Shankara Chetty är allmänläkare med en naturvetenskaplig bakgrund inom genetik, avancerad biologi, mikrobiologi och biokemi. Sedan början av covidkrisen har han analyserat hur världen hanterar covidkrisen. Dr Chetty tror att det finns en covidagenda som handlar om att kontrollera världsbefolkningen.

 

Dr Shankara Chetty: Jag tror att perspektivet på vad som händer är oerhört viktigt. Vi måste förstå vad målet är. Alla vet att det finns inkonsekvenser, att det finns skrämselpropaganda, att det finns tvång, men vi måste förstå varför. Varför finns det där?

Det viktigaste för oss att förstå är den patogen som orsakade alla dödsfall i covid-sjukdomen. Jag använde ordet covid-sjukdom eftersom vi inte riktigt har isolerat det coronavirus som orsakar sjukdomen, men i covid-sjukdomen är patogenen ett spikprotein. Och spikprotein är det som vaccinet är tänkt att skapa i din kropp.

Om jag skulle ge er min åsikt om vad som händer global nivå, så går mycket av det arbete jag gör bakom kulisserna i den här riktningen. Spikprotein är ett av de mest konstruerade toxiner eller gifter som människan någonsin har skapat.

Syftet med detta gift är att döda miljarder människor utan att någon märker det. Det är alltså ett gift med en agenda.

Nu har vi ett konstruerat virus och ett obligatoriskt vaccin som följer på varandra. I grund och botten verkar det som att det som hänt här, är att de har konstruerat ett virus och lagt på det ett vapenklassat paket som kallas spikprotein. Så nu har vi fått detta mycket välutvecklade, konstruerade gift. Nu har det lagts in i ett virus, eller låt oss kalla det en vektor, och vi har utsatt planeten för en liten dos av det.

Initialt utlöser ett spikprotein en allergisk reaktion. Om den allergiska reaktionen inte behandlas leder den till döden. Det är vad vi har sett med covid-sjukdomen. Men det är inte slutspelet. Det är för att testa vattnet. Det kommer att finnas en liten andel människor som reagerar. Vi kommer att se alla dödsfall.

Den 8:e dagen är den dag då reaktionen inträffar, så det är bäst att isolera planeten i 14 dagar så att ingen märker när reaktionen inträffar. Folk kommer till sjukhuset för sent. Vi kräver protokoll på sjukhusen för att skapa död och skada för att styra all den rädsla och de risker vi behöver.

Vi skapar all förvirring. Vi ser till att styra mänskligheten mot massformation. Vi tar bort all tro som vi har, allt hopp. Vi håller människor isolerade.

Vi har lurats att tro att det skulle vara bäst för oss att ge bort våra friheter. Så den säkraste platsen för oss var fängelset, och det är där vi alla befinner oss just nu. Men det spel som de spelade med detta konstruerade virus var att rättfärdiga vaccinering av planeten.

Nu kommer vaccinationen av planeten att utsätta oss för spikprotein under en längre tid. Vi måste förstå vad det är tänkt att spikproteinet ska göra. Ja, till en början kommer det att utlösa ett immunsvar, en allergisk reaktion, och vi har omedelbara dödsfall till följd av det.

Läs mer på newsvoice.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här