Det pågår för närvarande ett mediadrev mot Elöverkänsligas Riksförbund och erkännandet av elöverkänslighet som ett verkligt och växande folkhälsoproblem. Drevet mot de som blir sjuka av strålning från bland annat mobilmaster och trådlösa nätverk har tveklöst sitt ursprung i den strålningsproducerande industrin, skriver Mona Nilsson ordförande i  Strålskyddsstiftelsen.

Erkänns den strålningsorsakade sjukdomsbilden skulle det kunna tvinga industrin till kostsamma regleringar av verksamheten, stora skadestånd och sänkta vinster. Det kan även drabba industrin hårt genom att människor minskar sin konsumtion av trådlös teknik vilket kan komma att minska försäljningen mycket.

Nya rön som visar hälsorisker och erkännande av strålningsorsakade sjukdomar är något som de flesta stora telekombolag redovisar som en risk i sina årsredovisningar. Även de stora försäkringsbolagen varnar för de allvarliga ekonomiska konsekvenserna för försäkringsbranschen om sjukdomar orsakade av strålning erkänns.

I Swiss Re:s rapport över framtida riskområden för försäkringsbranschen hamnar hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning i högsta riskklassen.

Nu framställer media bilden, med hjälp av medlemmar ur industrifrontföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och myndighetsexperter bilden att elöverkänslighet ”inte finns” eller att symptombilden är inbillad.

Elöverkänslighet ett känt problem som funnits länge

I början av 90-talet drabbades ett stort antal ingenjörer vid Ericssons utvecklingsbolag Ellemtel av hälsoproblem i form av det som vanligen kallas elöverkänslighet. De rapporterade symptomen yrsel, illamående, huvudvärk samt hudutslag mm är identiska med de som människor, oberoende av varandra, vittnar om att de får när de exponeras för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, däribland mobiltelefoni.

Omfattande åtgärder vidtogs för att minska de elektromagnetiska fälten, bland annat byttes lysrör ut mot vanliga glödlampor och datorernas skärmar fick avskärmande filter. Ett rum kläddes med koppar för en särskilt drabbad högkvalificerad ingenjör, som sedan många år är engagerad i Elöverkänsligas Riksförbund och varit ordförande.

Reduceringen av exponeringen var framgångsrik och närmare 50 ingenjörer kunde återgå till arbetet. Åtgärderna var således en klar ekonomisk vinst för såväl företaget som samhället. Erfarenheterna från Ellemtel visar att hälsoproblemen kan minskas om exponeringen för det som orsakade problemen, elektromagnetiska fält, reduceras.

Erfarenheterna för 20 år sedan bekräftas om och om igen i dag av drabbade i hela västvärlden.

I den rapport som beskriver saneringsåtgärderna vid Ellemtel ”Överkänslighet i arbetsmiljön” skrev Ellemtels VD att:

”…snart kom vi att betrakta överkänslighet som ett allvarligt hot mot delar av företagets verksamhet”.

Samhällsproblemet i dag är att ekonomiskt inflytelserike intressen tillåtits påverka den forskning som görs och de slutsatser som dras av forskningen via de expertutvärderingar där aldrig några av de många experter med avvikande bedömningar får delta.

Läs mer på newsvoice.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här