Människans dröm om att bli odödlig, få superkrafter, utvecklas bortom det mänskliga eller slippa ifrån köttets begränsningar har sina rötter långt tillbaka i historien. Från renässansen och framåt har denna strävan i väst delats i två distinkta vägar: den andliga/ockulta och den vetenskapliga/tekniska. Dessa synbara antiteser har dock samma ursprung och är nu åter på väg att sammanföras i en teknospiritualistisk syntes – vilket borde väcka en del frågor i båda läger.

Transhumanismens olika grenar

Transhumanismen har flera huvudfåror med många olika grenar, vilket kan göra ämnet svårgreppbart. Ett problem med diskussionerna kring transhumanism är att man blandar religion, filosofi, medicin, cybernetik, teknik och science fiction så att det hela blir ytterst förvirrande. Här är ett försök att sortera samt att ge en skissartad historisk överblick av transhumanismens utveckling.

Religiös transhumanism

 • Tron på evigt liv, återuppväckande av döda och hoppet om ett bättre liv efter detta.
 • Sökande efter andlig vägledning, bot från sjukdomar, världslig framgång eller själens fulländning genom offer, ritualer, tjänande, bön, meditation, övningar, askes, religiösa regler och tabun, tillbedjande av olika gudar, änglar, andar, förfäder etc.
 • Längtan efter att lämna materien och bli ett med Gud/Brahman/alltet.
 • Eskatologiska löften i olika religioner om att bli uppryckt, uppstånden eller räddad av sin gudom eller frälsare till ett tusenårigt lyckorike efter en nära förestående Domedag.

Mytologisk transhumanism

 • Antika hjältesagor där hjälten vanligen fått övermänsklig styrka eller osårbarhet från gudarna.
 • Moderna superhjältar och mutanter i serietidningar, böcker och film.

Ockult transhumanism

 • Uppfattningen att själen utvecklas genom successiva naturriken och att det finns gudomsriken bortom det mänskliga som kan uppnås genom strävan att utvecklas andligt.
 • Drömmen om att få kunskap och/eller supermänskliga förmågor genom invigning i ockult kunskap, kontakt med högre väsen, eller genom egna experiment med magi och alkemi.

Bioteknisk transhumanism

 • Strävan efter fysisk och psykisk fulländning – först av individen, sedan av hela folkgrupper och slutligen av människan som art – genom allt från eugenik och livsstil till kirurgi, medicin och bioteknik.
 • Forskning för att övervinna sjukdom, skjuta upp åldrande och död,
  samt ersätta eller kompensera för förlorade kroppsdelar eller sinnesförmågor genom medicin, kirurgi och teknik.
 • Begär efter extramänskliga förmågor med teknikens hjälp, i vissa fall genom att gå samman med den.

Cybernetik

 • Skapandet av mekaniska och elektroniska hjälpmedel och kopior för manuellt respektive intellektuellt arbete. Detta är dock inte transhumanism, utom då målet är att vi ska gå ihop med denna teknik. Annars är det bara cybernetik, alternativt posthumanism ifall dessa artificiella hjälpredor skulle komma att ersätta människan.
 • Maskiner > automater > robotar > androider.
 • Hålkort > räknemaskiner > datorer > Internet > AI.

Science fiction 

 • Ambitionen att kolonisera andra planeter.
 • Drömmen om att kunna teleportera sig till annan plats – och ändå vara samma person som kommer fram.
 • Längtan efter att slippa ifrån biologins begränsningar, genom s k mind uploading eller via en hjärnimplantatstyrd “avatar” (en robotkropp eller virtuell kropp).
 • Fantasier om medvetna androider och artificiell generell intelligens (AGI) med egen vilja.
 • Hoppet om att kunna bli återuppväckt efter döden.

Teknospiritualism

 • Övertygelsen att det är Guds vilja eller människans öde att ta evolutionen i egna händer och utveckla sig själv bortom det mänskliga med teknikens och vetenskapens hjälp.
 • Försöken att skapa syntetisk telepati och “enhetsmedvetande” genom hopkopplade hjärnimplantat, uppkopplade till en Världshjärna.

Drömmen om supermänniskan

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här