Tidningen Ecologist går igenom riskerna med Aspartam. De visar hur Aspartam först tillverkades samt hur det historiskt har använts som sötningsmedel under senare delen av 1900-talet. Kanske allra viktigast tar de upp riskerna med substansen och vad aspartam bryts ned till i kroppen. Detta är viktig information som bör spridas till alla vänner, bekanta och andra som ännu inte uppmärksammat hälsoriskerna med lightprodukter.

Läs hela artikeln här