Tänk om det finns en sjukdom så allvarlig att den kan påverka alla delar av ditt liv, som drabbar fler och fler, samtidigt som det saknas medvetenhet & resurser att ens diagnosticera den. Det skulle innebära att många har sjukdomen utan att veta om det och därmed lider i onödan

Denna beskrivning passar in på den nuvarande situationen med elöverkänslighet/elektrosensibilitet (EHS). Men det finns hopp, och 16 juni uppmärksammas detta – delvis för att öka hoppet.

EHS är en erkänd funktionsnedsättning (handikapp) i Sverige, men en av de minst
uppmärksammade och mest eftersatta. [1]

Samtidigt ökar antalet EHS-drabbade och förutsättningarna (för att så sker) i samhället. I delar av världen går nu en våg av medvetandehöjning om EHS, men inte så mycket i Sverige än… vilket är en (ohållbar) paradox: Vård och behandling erbjuds i andra länder (inte i Sverige) trots att vissa av dem ännu inte (officiellt) erkänt EHS. Samtidigt ses Sverige som en förebild, men EHS:are i Sverige vet att det oftast bara är vackra ord på ett papper (fungerar inte i praktiken). [1]

Det finns EHS-statistik men den saknar enhetlig global definition och täckning. Trots dåliga statistikförutsättningar i Sverige visade den att mer än 300 000 var drabbade … 2007. Jag vågar gissa att siffran idag är minst tre gånger högre.

Vi vet endast en sak säkert: Mörkertalet är enormt stort. Vilket är extra problematiskt med tanke på hur allvarligt EHS kan vara.

Allvaret: Allt är energi (inkl våra tankar & känslor), och energi är den mäktigaste kraften. Detta gäller även förorenande/störande energi*, vilken potentiellt kan skapa vilken sjukdom som helst och är en drivande orsak bakom EHS. Andra faktorer kan bidra till EHS, och forskningen har visat samband mellan EHS och MCS (kemisk intolerans). [1, 2]

* Elektrosmog är en miljöförorening, och Miljööverdomstolen har konstaterat att mobilmaster är ”miljöfarlig verksamhet”. Det finns många domslut gällande hälsopåverkan också, men juridiken är liten jämfört med forskningen: [3]

Sedan 1940-talet har hälsoeffekter bekräftats, och 1972 kom en stor sammanställning som
undanröjde alla tvivel. Därefter har forskning även tittat på nya varianter av elsmog och berget av bekräftad (och förvärrad) hälsopåverkan bara växer. [3]

En annan otrevlig paradox är att elsmogen är en av de mest potenta miljöföroreningarna, men miljöorganisationer är ofta helt blinda för detta. [4]

Den förmodas också vara den snabbast växande miljöföroreningen, enligt WHO och forskningen (bilden nedan som exempel). Elsmogen har ökat extremt under 2000-talet och är intimt förknippat med ökningen av trådlösa kommunikationer och den snabba oreglerade förvandlingen till ett ”S.M.A.R.T.” samhälle. [5]

Bild: Bandara et Carpenter.

 

De som granskat denna utveckling ser tydligt hur det är en transhumanistisk utveckling som är destruktiv i många aspekter (inte bara hälsan) … oavsett vad man tycker om ”smart” vardag, 5G osv. Mer om detta här (inkl vad man kan göra).

Vad göra?

Utöver att ta hand om din hälsa, så kan du uppmärksamma EHS-dagen 16 juni och denna artikel. Man kan även ha ett event med filmvisning och efterföljande samtal. Dessa två EHS-filmer skördar nu framgångar på festivaler över hela Europa: Electric malady (svensk) och Remembering Nearfield (kortfilm som kan ses gratis i denna länk).
Trend: Medvetenheten ökar – kanske därför som filmerna går bra, vilket i sin tur skapar ännu mer medvetenhet, förståelse och engagemang. Win-win … win. [6]

OBS: Se inte EHS-dagen som ett ”döva samvetet”-tillfälle (göra en pytteliten insats och sedan glömma bort det), utan snarare som ett startskott för en ny nivå – en utveckling av dig där du blir bättre på att förstå läget och göra det rätta – till nytta för dig själv… och resten av världen. Det är inte konstigare än att skapa en ny rutin i din vardag.

Tips från Elöverkänsligas riksförbund: Lär dig mer om tidiga symtom vid EHS så att du inte skadas. Symtomen avklingar snabbt om du undviker dåliga strålningsmiljöer.

Bild: Ma vie en mode avion.

 

Författare: Jimmy Lindsjö. 2023-06-15.

 

Referenser / mer läsning

1] EHS: https://vagbrytaren.se/halsorisker/eloverkanslighet

och https://eloverkanslig.org/eloverkanslighet/

2] Hälsopåverkan: https://femgeko11.wordpress.com/halsa/

3] Miljöpåverkan: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/juridik/mobilmaster-och-domstolsbeslut/

och https://femgeko11.wordpress.com/miljo-natur/

och https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228/

4] Elsmog och miljöorganisationer: https://milken.se/nytt/texter/earth-day-es/

5] Snabb ökning av elsmog: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

och https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/non-ionizing/emf .

6] Vad göra: https://femgeko11.wordpress.com/vad-kan-jag-gora/

och https://istory88.wordpress.com/what-to-do/

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här