En studie från Stanford påstås bevisa att ekologisk mat inte är bättre än konventionellt odlad mat, men det finns en rad tveksamheter kring metastudiens kvalitet och egentliga syfte. Metastudien som innebär en översyn, att den jämför andra studier, påpekar att den kan vara partisk och huvudförfattaren arbetar också gentemot ”policymakers”.

Många tidningar har valt att negativt övertolka Stanfords metastudie som om: det inte är någon skillnad på konventionellt och ekologiskt odlad mat, men forskning visar på motsatsen.

Metastudiens sammanfattning innehåller ett par intressanta formuleringar:

”Conclusion: The published literature lacks strong evidence that organic foods are significantly more nutritious than conventional foods. Consumption of organic foods may reduce exposure to pesticide residues and antibiotic-resistant bacteria.”

Metastudien konstaterar att ekologisk mat kan innehålla mindre rester av bekämpningsmedel och antibiotikaresistena bakterier. Notera här att äkta ekologisk mat inte ska innehålla rester av bekämpningsmedel överhuvudtaget. Så varifrån kom de rester man ändå tycks ha hittat? Stanfords metastudie visar alltså att den är nyttigare eftersom den innehåller mindre giftrester.

Metastudien säger att litteraturen saknar starka bevis för att ekologisk mat är signifikant mer näringsrik än konventionell mat. Med andra ord medger författarna att det finns bevis för att den är mer näringsrik än konventionell mat.

Stanfords metastudie tar inte hänsyn till kritiken mot genmanipulerade växter och djur, kontroversiella tillsatser, tillväxthormon eller skador på miljön, allt förenat med och typisk för konventionell odling.

Vidare tar inte metastudien hänsyn till positiv långtidsverkan av att äta ekologisk mat. Studierna som valdes ut omfattade endast personer som ätit ekologisk mat från endast två dagar upp till två år.

Metastudien verkar inte ens definiera vad som menas med ”organic foods”. Hur ekologiskt är egentligen ”organic food production”? Det vi vet är att alla växter och djur är organiska, men organisk betyder inte ekologisk eller naturligt odlad.

Av: Torbjörn Sassersson

Läs mer på newsvoice.se, Ekologisk mat fortfarande nyttigare än konventionell enligt forskning

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här