Ekologiskt jordbruk gynnar mångfalden långsiktigt

frukt och grönsaker

Biologen Dennis Jonason har i sitt doktorsarbete vid SLU jämfört art- och individrikedom på ekologiska gårdar med data från konventionellt drivna gårdar. Han fann bland annat att antalet dagfjärilsindivider ökade gradvis efter gårdens omställning, medan artrikedomen av dagfjärilar och växter ökade med 20 procent redan under det första året för att sedan hålla sig konstant.

Läs mer på nyadagbladet.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here