En analys av 40 års forskning av konventionellt och ekologiskt lantbruk visar fördelar med det sistnämnda.

Läs mer

palbergstrom.com