Ekologisk mat efterfrågas allt mer. I takt med efterfrågan har utbudet ökat. Som konsument litar vi på de olika märkningarna och certifieringarna som finns. Men hur kan man vara säker på att märkningen är rätt? Forskaren Axel Mie vid Karolinska Institutet presenterar nu forskning från ett dansk-svenskt forskarlag som kan bevisa skillnader i den ämnesmässiga sammansättningen när man jämför ekologiskt och konventionellt odlade grödor.

Forskaren Axel Mie menar att när efterfrågan av ekologiska varor ökar och priset normalt sett är högre, finns det risk för fusk och därför kan det finnas anledning att ta fram metoder för att säkerställa att en gröda verkligen är ekologiskt odlad.

Det har länge diskuterats om ekologiskt odlad mat är bättre för hälsan, förutom det faktum att den är fri från bekämpningsmedel. Nu kan man vara något på spåret, eftersom man sett att hela ämnessammansättningen är annorlunda. Forskarteamet säger sig inte ha belägg för specifika hälsovinster med ekologiskt, men man kan säga att det är större skillnader mellan odlingssätten än vi tidigare trott.

Läs mer:
http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/ekologiskt-eller-konventionellt-odlingssattet-lamnar-spar-i-vaxten/

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/nyheter/2014/3/ekologisk-odling-gar-att-spara-pa-molekylniva/

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00216-014-7704-0

2op.se, Ekologiskt odlat är annorlunda på molekylnivå

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här