Elbilar nämns ofta som en lösning på klimatproblem, men närmare granskning visar att bilarna är en miljöbov. Detta till följd av de svåråtkomliga metaller som måste utvinnas för att producera dem, en process som skapar svåra föroreningar i naturen.

Det är Sveriges Radio som granskat utvinningen och konstaterar att naturen i närområdet där fabrikerna ligger i Kina är kraftigt förorenade, vattnet är brunsvart, luktar illa och luften i området gör att SR:s utsände får en reaktion i halsen.

Läs mer på nyadagbladet.se