Av 6,3 miljarder ton plast som har genererats från 2015 har endast 9% återvunnits.  Åtta miljoner ton plast beräknas hamna i oceaner varje år. Nyligen upptäckta svampar och bakterier kan vara en lösning på plastkrisen, säger forskare.

En studie publicerad i Science Advances i december 2018, avslöjade att all plast som någonsin har tillverkats uppgår till 8,3 miljarder ton. Från och med 2015 hade cirka 6,3 miljarder ton genererats. Av dessa hade endast 9 % återvunnits, 12 % förbränns och resten ackumulerats på sopdeponier eller i miljön.

Läs mer på tv-helse.se