Att det händer saker på energifronten har nog inte överraskat någon. Men såväl anledningar som följder är högst oklara. Därför väljer många att göra sig mer energioberoende.

Ingen har nog kunnat undvika diskussionen kring såväl rådande som eventuellt stundande energikris. Oavsett anledningar är det definitivt dags att börja överväga att bli mer oberoende av de konventionella energi- och värmekällorna. En luftvärmepump kan i detta hänseende vara ett steg i rätt riktning. Men hur vet man att man väljer rätt?

Enligt oberoende beräkningar så kan en luftvärmepump minska bostadens uppvärmningskostnader med hela femtio till åttio procent beroende på specifika omständigheter. Men för att man ska få ut så mycket som möjligt av är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv. Det är nämligen många saker som måste beaktas.

En luftvärmepump och möjliga besparingar

De möjliga besparingar som går att få med en luftvärmepump står i direkt förhållande till fyra saker.

  • Inköpskostnader. Detta är totala kostnaderna för att skaffa själva produkten. De kan inkludera allt ifrån enhetskostnaden till skatter, frakt- och hanteringsavgifter. Att förstå dessa kostnader är viktigt för att få bästa möjliga valuta för pengarna.
  • Detta är de utgifter som uppstår vid installation av ett nytt system eller utrustning. Här ingår allt ifrån arbete, sidomaterial till andra tjänster som krävs för att få systemet igång. De kan variera beroende på komplexiteten på det system som installeras och vilken typ av bostad pumpen installeras i.
  • Här åsyftas löpande kostnader som uppstår i samband med den regelbundna driften av såväl pump som sidosystem. Att veta hur omfattande månadskostnaden blir gör det enklare att ställa nyttan i relation till nuvarande värmeutgifter.
  • Luftvärmepumpens effektivitet. Detta är ett sett att se hur väl pumpen använder tillgängliga resurser används för att uppnå det önskade resultat. Ofta är det stor skillnad mellan olika luftvärmepumpssystem.

Att hålla dessa i åtanke när man planerar sitt inköp är inte alltid en enkel uppgift. För att få så många fördelar som möjligt väljer väldigt många att ta hjälp av pålitliga jämförelsetjänster.

Med GreenMatch luftvärmepump får du möjligheten att ta del av och jämföra offerter från en rad olika installatörer. Den stora fördelen är att du har chansen att i slutändan ställa de olika erbjudandena mot varandra och på så sätt enkelt räkna ut dina slutgiltiga besparingar.

Oavsett vad man anser om det som pågår när det gäller energipolitik och internationella förbindelser så är det helt klart en bra idé att göra vad man kan för att få mer kontroll över sin egen energiproduktion.

Energikrisen visar vikten av egen värmekälla

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här