”Den här platsen känns bekant… Det känns som om jag haft exakt samma konversation tidigare… Som om jag hade upplevt denna händelse tidigare …”. Inga konstiga påståenden, om det inte vore för den lilla detaljen att vi varken sett, besökt på platsen vi talar om, haft konversationen eller varit med om något liknade vid ett tidigare tillfälle. Vad beror denna igenkännande upplevelse på? Har ni hört talas om déjà vu? Man befinner sig på en helt främmande plats och har intrycket av att ha varit där tidigare. Men vad genererar detta speciella tillstånd i vår uppfattningsförmåga? Under senare år har forskarnas intresse vuxit för detta sällsamma fenomen. Nya teorier har presenterats angående uppkomsten av déjà vu och man har kunnat konstatera att det inte handlar om ett problem i hjärnans minnescentrum utan om något som ligger på ett djupare plan.

Ur vetenskaplig synvinkel menar psykologerna att en déjà vu inträffar varje gång känslor eller förnimmelser som man har vid en viss tidpunkt motsvarar händelser som vi redan upplevt. Det skulle alltså handla om en känslomässig konfrontation mellan dessa som skapar igenkännande känsla som är typisk för déjà vu, ett slags falska minnen. Man vet att det inte finns någon skillnad i etnisk tillhörighet eller kön som kan påverka en déjà vu, det kan hända vem som helst när som helst. Det finns också mer udda teorier, såsom till exempel plötsliga minnen av tidigare liv eller ett speciellt tillfälle under vilken man kan få profetiska syner, men vi håller oss till den vetenskapliga förklaringen.Det var den franska forskaren Emile Boirac år 1896, som myntade begreppet déjà vu. Fenomenet hade dock studerats flera decennier tidigare av Dr Arthur Ladbroke Wigan. Han hade en teori om att fenomenets uppkomst berodde på impulser som inte nådde fram till hjärnan samtidigt, utan med mikrosekunders skillnad.

Bristen på synkronisering mellan hjärnhalvorna skulle då omedvetet påverka den ena delen av hjärnan att uppfatta händelsen eller scenariot innan än den andra. När impulserna tas emot i den andra delen av hjärnan verkar upplevelsen redan ha inträffat tidigare. Då ingen tillförlitlig förklaring finns har fenomenet betraktats som något övernaturligt vilket avviker från det normala. Kvantfysik Michio Kaku är en teoretisk fysiker känd för sitt arbete och medverkan i många TV-program, har specialiserat sina studier i strängteorin. Enligt denna modell inom fysiken består den grundläggande strukturen i universum av endimensionella föremål: genom vibrerande strängar eller bran samt beroende på vibrationens spänning och frekvens skulle elementärpartiklar skapas. Vad beträffar fenomenet déjà vu menar fysikern att det finns en möjlig koppling mellan människan och parallella universum. De fyra dimensionerna känner vi redan till; tiden och den tredimensionella rymden. Men enligt Kaku, skulle det finnas ytterligare sex extra dimensioner på varenda plats överallt i hela uni-versum i tusentals olika osynliga geometriska former. Var och en av dessa former skulle i sin tur enligt teorin kunna motsvara ett universum med egna fysiska lagar. Därför talar man om parallella uni-versum. Givetvis har prof. Steve Weinberg och hans arbete högsta betydelse om man tar upp teorier om parallella universum. Den berömda fysikern som tilldelats Nobelpriset, stöder idén om Multiuni-versum eller att ett oändligt antal parallella verk-ligheter samexisterar med oss ”i samma rum”. Av denna anledning är Kaku övertygad om att déjà vu orsakas av vår förmåga att ”hoppa” från ett uni-versum till ett annat.

Vi måste ställa in rätt frekvens!

För att förklara fenomenet déjà vu och relationen med teorier i kvantfysik, kan vi ta ett exempel. Varje dag omges vi av ett enormt flöde osynliga radiovågor. För att kunna höra dessa måste man ha en radio och då kan man lyssna på endast en station med en frekvens i taget.

 

Detta på grund av att alla andra frekvenser inte är synkroniserade, utan skiljer sig från varandra. Varje radiostation har en egen sändningssignal på skilda frekvenser med olika energier. Resultatet blir att radion kan fånga endast en frekvens åt gången. Vi människor kan endast lyssna på den enda frekvens i universum som motsvarar vår fysiska verklighet, men enligt kvantfysiken finns andra frekvenser som vi kan ”ställa in”. Parallella universum är inte ”i fas” dvs de vibrerar inte på samma frekvens. Men när de är ”i fas” är det teoretiskt möjligt att hoppa från ett universum till ett annat och på så sätt skulle en déjà vu inträffa. Det skulle alltså kunna vara möjligt att en déjà vu, antingen är ett parallellt universum som blir synligt under ett ögonblick, eller att ”vår mottagare”- hjärnan, av någon okänd anledning, blivit inställd på rätt frekvens och ger oss en inblick i en parallell verklighet. Fenomenet existerar vetenskaplig skepticism åsido men uppriktigt sagt känner man för närvarande inte till vad som orsakar detta. Kanske är det ett fönster mot en parallell värld, eller helt enkelt en defekt i hjärnas minnescentrum, i vilket fall finns både charmen och mystiken som man känner under den stunden kvar. Vår hjärna är en mottagare som kan fånga upp många fler saker än vi någonsin trott… eller är det en glimt in i ”the Matrix”

arcana.se

39 KOMMENTARER

 1. Detta var en röra av olika saker som tyvärr inte hänger ihop utan är fritt ihopkopplade av de som skrivit artikeln. Har nämligen studerat detta ämne ganska mycket och jag känner igen en hel del som tas upp men inte att slutsatserna skulle vara vetenskapliga och riktiga.

  • Tror att du är för dålig på att läsa en sådan här artikel. Han spånar inte fritt utan han hänvisar till olika forskare och olika teorier. Det är inte något som skribenten hittar på.

   • Som jag skrev har jag studerade detta ämne noggrant och det är därför jag vet att min slutsatser är riktiga. Man har nämligen tagit upp det artikeln skriver och det är ännu bar teorier inte fakta för man har inte bevisat alla teorier och fråga är om alla teorier någonsin går att bevisa.

   • Johnny H
    Hoppas du är på riktigt. Jag funderar över om det till slut bara är en massa AI-algoritmer som pratar med varandra. HM försöker simulera mänsklighet genom avsiktliga språkliga fel som dessutom kanske är tänkta att stimulera fram invandrarfientlighet och sympati för algoritmen. Och därmed så splittring.

    • Ja antingen är han en väldigt enkelspårig människa eller en bot. Påstår också hela tiden att det inte finns någon koppling mellan vaccin och autism trots jag och andra visat på motsatsen. Det visades ju redan 2001 tror jag men den rapporten blev efter mycket jobb så urvattnad att den inte längre visade statistiskt att det fanns ett samband med autism.
     Finns det några riktiga människor som är så enkelspårig som HM?

     • HM kränker nog inte de formella reglerna men är konstant negativ mot dem han debatterar med.
      Det verkar tänkbart att Cia och deras partners inom kognitiv infiltration skulle vilja testa nånting.

     • Ta om ni ni spånar så de sjunger om det om mig. Jag skriver inte så om er. Jag skriver att er åsikter inte om er som personer.

     • Är du autistisk? Autism kan betyda att man har svårigheter med indirekt kunskap, vilket jag fått intryck av vid ett tidigare utbyte.
      I din branch (IT) är autism mindre handikappande än i många andra sammanhang.
      AI-robotar och autistiska människor kan nog förväxlas i en kommentarssektion.

     • Nej jag är INTE autistisk. Varför kommer du med sådana påståenden. Jag vet mer än du och kan mer än du för jag hade höga betyg i skolan och har lärt mig IT jobbet från grunden helt själv av de enkla anledningen att jag tycket de var lätt att lära mig det.

      Ta och visa vad du har för utbildning och vad du eventuellt har lärt dig själv.

     • Autistiska individer kan vara väldigt intelligenta men ofta mindre kapabla att förstå indirekt info. Just data som är väldigt logiskt anses pass såna individer förutsatt att dom har intresset. Det är sånt jag tidigare noterat hos dig i en del svar du kommit med som fått mig att misstänka att den text som kommer under ditt alias ibland genereras av ett dataprogram.
      Autism lär vara associerat med en bristfällig funktion hos såkallade spegelneuroner som hjälper människor att i sitt inre skapa en modell av andra människor vilket hjälper dom att förstå underförstådda saker.

     • Jag är inte autistisk för de har problem med det sociala. Jag är ordförande i en föreningen och kassör i två föreningar. Jag är egenföretagare.

      Och jag ser inte ett en ord i ditt inlägg vad du har för kunskaper och vad du sysslar med så om du undviker den sociala informationen så vad lider du då av för de är inte unikt för dig utan de flesta här på vaken.se har samma problem.

     • Jag är inte skyldig dig ngn ’social’ information. Men jag månar mig om att föra ett transparent resonemang som går att leda till en logisk slutsats om man har ärliga avsikter på båda sidor. Och mina kommentarer brukar innehålla faktarelaterade detaljer som skulle kunna tillbakavisas om det vore allvarliga fel i dem, vilket hittills inte du kunnat påvisa. Men det var intressant att höra att du har den sortens engagemang, om det är sant. Det tar väl en hel del tid?
      Och då får du prioritera bort djupare informationsinhämtande. Så du håller dig till offentliga källor, som du bara i undantagsfall har yppat efter flera påpekanden. Det angloamerikanska imperiet övar stort inflytande över alla såna källor varför du aldrig kan förvänta dig opartisk info därifrån.
      Du har i tidigare utbyten även visat dig ha en del svårigheter med indirekt logik, därför misstänkte jag att du var en algoritm. Det misstänker jag fortfarande, men kanske inte i din senaste kommentar. Men jag medger att om man vill bekämpa ett alternativt medium som Vaken kan det fungera att bete sig som du brukar: negativ mot allt som tas upp utan nyanser. Det är därför jag bryr mig om att ägna tid åt det. För det är ngt sjukt över din aktivitet här.

     • Nej du är inte skyldig att delge mig någon social information men du bekräftar genom att inte göra det min åsikt om vaken.se folket som ett av de mest rädda och misstänksamma delarna av befolkningen.

      Jag tar något som inte har hänt eller finns, att vaccin är farligt att WTC sprängdes, chemtrails.

      Vad är indirekt logik för något? Visa på ett exempel.

      Majoriteten av informationen på vaken.se kommer från USA. Så USA dominerar på vaken.se i mycket högre grand än i övriga samhället för i Sverige har tidningar och media ofta egna journalister.

      Det är inget sjukt med kritik utan det som är de sjuka är hur dåligt ni kan ta kritik. Kritik ska alla åsikter som de är något substans i tåla annars är de inget att ha och jag tål då all kritik jag får från alla på vaken.se. Vissa dagar från ett flertal av vaken.se folket. Omvänt är de betydligt sämre. Ni tål kritk på ett mycket dåligt sätt. Del blir mest skit om mig än att man går emot det jag påstår.

      Till sist. Jag ägnar mindre tid än ni tror här på vaken.se för det är så enkelt att rätt till åsikterna och många andra saker på vaken.se framförallt p.g.a. den låga kunskapsnivån.

     • Ja hu vad rädd jag är för dig HM, som själv gömmer dig bakom ett anonymt alias.
      Du borde ha vilat lite innan du svarade. Nu framgår det tydligt att du är en kognitiv infiltratör.
      Lydig mot dina uppdragsgivare.
      ”Vi i vaken-folket.” Att du kallar helt oberoende individer så, visar att du saknar normala insikter.
      Om du hade ngt att komma med hade du inte ständigt behövt tala om hur duktig du är och hur dåliga vi andra är.
      Intrycket att du är en misstänkt AI-bot (ibland) förstärks av såna svepande påståenden utan att ta upp fakta. Typ:
      HM har studerat noga (men inte vad)
      HM kan mkt bättre (men inte konkret)
      Ni kan mindre.
      Inte ngn särskilt avancerad algoritm.
      Passar bra för automatisering.
      Det sjuka med din aktivitet här är inte kritik utan avsaknad av faktarelaterad debatt överhuvud.
      Och motivet är lätt att inse. Du försvarar en sjuk sak – imperiets helt förljugna värld. Den sjuka världen kan inte försvaras sakligt därför undviker du det och håller dig till svepande formuleringar.

     • Noll om vad indirekt logik för något.

      Ta nu och svara på det .

      När flera på vaken.se håller på med samma saker så skriver jag vaken.se de borde du väl har fattat men icke.

      Sedan innehåller ditt inlägg fler lögner som förekommer här på vaken.se när kritik kommer från en utomstående som att jag skulle ha uppdragsgivare (vilka de nu skulle vara), försvarar imperiets helt förljugna värld (vad nu det är för något).

     • Med din definition är du isf själv den meste av Vaken-folket. Du hänger ju i kommentarssektionen ständigt och letar efter någon som du kan förminska.
      – Och det var hypoteser att du jobbar för ngn. Om du är ett dataprogram skulle det ju vara så.
      Du har inte hittills förnekat att kommentarer under alias HM ibland genereras av ett dataprogram.

      Indirekt logik, dvs ungefär sånt som autistiska människor kan ha svårt att förstå. Jag har tagit upp det i en tidigare tråd på Vaken utan kommentar från dig på den punkten, så jag antog att du inte förstod den gången. Och det passar mig lika bra. Jag har inget intresse att skedmata dig med förklaringar som andra förstår mkt lättare än du eftersom du är en destruktiv del av det du kallar Vaken-folket. Om du är autistisk så ser jag inte ner på dig för det men du har en så negativ framtoning här att det känns inte motiverande att anstränga sig för dig.
      Att du inte förstår vad imperiet innebär är ytterligare exempel på att du inte uppfattar det underförstådda eftersom Usa och Us/Uk och det angloamerikanska imperiet är ofta förekommande uttryck här.
      Vilket imperium skulle det kunna vara annars?

     • Vad ”Du har inte hittills förnekat att kommentarer under alias HM ibland genereras av ett dataprogram.” Det har jag visst gjort. Har du som John inget som helst minne om vad jag skriver då förstå jag att du inte minns det jag gått emot här på vaken.se och vad det innehåller.

      Jag är INTE autistisk vilket jag skrivit nu för tredje gången men även det har du glömt.

      Sedan har du ju inte kommit med ett EXEMPEL på indirekt logik.
      Även det har du glömt.

      Jag ka ju ta något som är sant. 4.8 % är vanlig materia, 26.8 % är mörk materia och 68.3 % är mörk energi.

     • Det är du själv som inte märkte när jag tog upp det jag nu kallar indirekt logik i en tidigare tråd. Eftersom jag då inte använde uttrycket indirekt logik är det en test på om du har förmågan. För isf förstår du utan att själva uttrycket behöver användas. Eftersom du inte lyckats hitta det saknar du förmågan eller har inte letat. Det är ditt problem. Och autism är inte alltid uppenbart eller diagnostiserat.
      Du förnekar fortfarande inte att ett dataprogram ibland har genererat kommentarerna under HM.

     • Indirekt logik vet jag inte vad det är utan det något du har hittat på.

      Att du tror att det är en program som genererar det jag skriver pekar på en du saknar kunskap om den IT tekniken och inte vet att den inte finns än.

      Du får alltså ta och läsa på om IT. Komma med påstående om en IT teknik som inte ännu finns visar också på hur dessa konspirationsteorier skapas med folk utan kunskap om det som hittas på.

      För att undertrycka detta. Har nyligen läst om var AI tekniken står och vad som idag är möjligt och hade du läst den också skulle du vetat att alla dina påhitt om ”att ett dataprogram ibland har genererat kommentarerna under HM” är osannolikt och omöjligt att genomföra idag.

      Du har alltså tydligt visat hur din okunskap kommer med omöjliga påhitt.

     • Som vanligt överdriver du om att du har läst på. En tidig version av AI fanns redan före 1970. Du har missat närmare femtio års utveckling. Den tidiga varanten benämndes Eliza och förde en dialog med människor via terminal. Eliza var ganska enkelt uppbyggd programmeringstekniskt men många användare trodde att det var en tänkande varelse dom kommunicerade med och tyckte om Eliza, för till skillnad från dig var Eliza vänlig och omtänksam.
      Givetvis var det programmeraren som hade lagt upp det så att det verkade omtänksamt.
      Men nu vill jag ha sagt att jag respekterar dig i egenskap av egen företagare och förstår att det kan vara ansträngande. Och kanske tom ogynnsamt att ha andra åsikter än dom officiellt påbjudna. Har man din attityd så kanske det är en styrka ibland. Genom vår dialog har jag fått reda på lite mer om dig. I början tyckte jag du verkade väldigt ensidig i dina svar och misstänkte därför att det kunde vara automatiskt. Men jag är nu mindre säker på att det var så då.

     • Eliza var en tidig modell och saknade en viktiga komponenter som dagens AI har men ändå inte är kapabel att skriva det jag gör. Eliza saknade förmåga att förstå språkliga sammanhang, alltså ungefär som Goggle translate fungerar att den inte kollar sammanhanget när de översätter, t.ex. om det är en medicinsk text eller en tekniskt text.

      Så återigen. Det du tror om Eliza är alltså att den klarade av mer än den verkligen gjorde. Det är detta slarv med uppgifter jag försöker rätta till här på vaken.se men folk blir ju mer arga än att motivera vad de själva tycker.

      Jag har varit företagare sedan 1992 inom IT så jag har varit med om en lång utveckling och får dagligen 10-20 mail om olika saker inom IT så jag vet mycket om IT och vad den klarar av och inte klarar av.

     • Dina kunskaper om IT hjälpte dig inte att inse att AI är minst 50 år gammalt och övertygade många redan i sin Eliza-version. Det viktigaste kriteriet på om man lyckats skapa AI är om den övertygar människor.
      Alan Turing gjorde tidigt tankeexperiment för att argumentera för den definitionen. Jag håller med om att hans resonemang var rimligt.
      Den utvecklingen som skett senare är fortfarande möjlig att genomskåda men det beror på vilka utmaningar den utsätts för. Självlärande neurala nätverk i ngn variant tillsammans med enorma databaser kan ha nått betydligt längre än vad man får reda på i din IT litteratur. Om det finns en känd programvara och en hemlig som båda använder samma utrustning kan man inte avgöra vilken nivå teknologin har uppnått bara för att man läser en beskrivning av den kända variantens prestanda.
      Forskning under militära kontrakt är ofta hemligstämplad.
      Rätt mkt av vad du skriver är likt en ond Eliza, (Elizas elaka syster Tabita) såtillvida som att du undviker andra detaljer än dom som kan erhållas genom omkonstruktion av din motparts yttranden.
      Svepande formuleringar som kan tillämpas på väldigt många ämnen med smärre justeringar.
      Ditt påstående om att jag trodde att Eliza kunde mer än i verkligheten är så ologiskt, om man läst min kommentar att du nu åter liknar ett datorgenererat svar som är skapat för att säga emot även när det inte övertygar ngn. Du vinner nog inga anhängare till din uppfattning när du beter dig så, men du lyckas sprida misstämning omkring dig, vilket du aldrig verkar bekymrad över.

     • Jag har kollat min uppgifter om Eliza så nog visste jag att de var så gammal men dina slutsatser visar att du drar för långtgående slutsatser som t.ex. att jag skulle komma med en ond version av Eliza vilket låter osannolikt för mig att man skulle kunna dra en sådan slutsats.

      Så då visste du att Eliza inte kunde så mycket mer är vara trevlig i sina svar.

     • Du verkar ha svårt att förstå indirekt logik. Det handlade inte om att du skapat ngt. Utan att en del av dina kommentarer är SOM OM det vore en ond version av Eliza.
      Jag menar att den helt övervägande delen av det du säger, är precis som Eliza datalogiska variationer på det din samtalspartner/motståndare säger. Du tar aldrig spontant upp ngt som visar att du vill/eller förmår tillföra debatten ngt.
      Eliza gjorde finurligt programmerade variationer på det samtalspartnern tog upp så att det verkade mänskligt, men till skillnad från dig lade Eliza in vänliga formuleringar.

     • Indirekt logik är vad du har hittat på och som det inte finns något begripligt exempel på för det har du inte lyckats med att visa.

      Du drar ju fel slutsatser. Jag har ALDRIG menat att ”SOM OM det vore en ond version av Eliza” utan det är ju hur du har tolkat in i vad jag har skrivit. Detta händer ju allt för ofta här på vaken.se att ni tolkar de jag skriver på ett helt annat sätt än vad jag menar vilket visar att du och andra lever i en del av samhället där inte de vanliga finns. Ingen i min bekantskapskrets har några större problem att tolka vad jag säger.

      Ingen på jobbet har heller problem med vad jag säger.

      Här på vaken.se är det dock ett problem och de beror enligt mig på en allt för stor isolering från de vanliga samhället så man inte konfronterar sig med vanliga tänkesätt. Man kan på diskussioner se när ni diskuterar med varandra håller på med gåtfulla saker utan större logik i det hela. Ibland upplever jag att en del personer inte ens läser vad andra skriver utan debatterar helt för sig själva.

     • Nu missförstod du igen och denna gången var ditt missförstånd så grovt att jag tvivlar på att en människa skulle göra det misstaget. Det var ytterligare ett exempel på indirekt logik som du inte heller klarade av. Jag menade ju inte att det var DU som menat att det var SOM OM. Det var naturligtvis jag som ansåg det. Att det gick dig förbi verkar förvånande om det är tänkt och skrivet av en människa.
      Du plockade fram en favorit i repris. Att de som besöker Vaken skulle ha det gemensamma draget att vara isolerade. Hur vet du vilka liv dom lever eller vilka dom är, de flesta använder alias precis som du.
      Men jag kan hålla med dig på en punkt. Många vanliga människor som enbart följer de vanliga medierna har nog lättare att nå samsyn än om de resonerar med dom som har ett bredare intag av information. Och det ligger ngt i att beskriva den problematiken som isolering. Men inte så som du antagligen menar, utan tvärtom: majoriteten av befolkningen blir så hjärntvättad av offentliga lögner att det verkligen handlar om en mental isolering.
      Dom som har ett bredare (och ibland dessutom djupare) intag av info ser omvärlden med klarare ögon och fattar bättre vad som pågår. Men ofta uppstår det problem när de två lägren möts. Hemma tex, släktmiddagar etc. Politik undviker många vid såna tillfällen även om dom alla följer bara msm. När det dessutom handlar om en konfrontation mellan uppfattningar från msm mot uppfattningar från altmedier blir det ännu mer problematiskt. Så jag håller med om att det uppkommer en isolering mellan olika läger, men inte för att dom som följer alt-medier vet mindre om samhället och människorna utan för att allmänheten blivit zombifierad (bildligt talat naturligtvis). Orwells framtidsdystopi har realiserats vad beträffar msm. Den globalt dominerande eliten har full kontroll över vad som går ut i de offentliga medierna men ännu så länge kontrollerar dom inte (helt) altmedierna. Antingen du arbetar för den makten medvetet eller om du tillhör dom zombifierade och gör det av eget intresse så visar du upp din mentala isolering.

     • Det är ni på vaken.se som är har den smala världssynen för ni har så lika åsikter som jag aldrig möter mitt vanliga liv så det är ni som är som är styrda och lever de du kallar zombifierade.

      Dina åsikter skiljer dig lite från alla andra jag diskuterar med här på vaken.se så känn dig att tillhöra en liten (5% av befolkningen) likriktad grupp med mycket likartade åsikter. 5% kommer från alla kontroller jag gjort av de grupper runt om i världen som har samma åsikter som vaken.se. Det utgör 5 % av befolkningen.

      Idag på fikat diskuterade vi att original fjärren skilde sig från den som var inprogrammerad i Logitech Harmony fjärrkontrollen. Hur man tillagar laxbiffar. Hur man torkar mycket blött virke, att de sköt en älg för mycket under älgjakten och ishockey.

     • ’Ni på vaken’ är ett besynnerligt yttrande för att komma från ngn som säger sig kunna IT(och därför fuller väl vet att de flesta som skriver i kommentarssektioner är oberoende av den blogg de kommenterar i) Och dessutom hänger du själv ständigt här om man skall tillämpa ditt sätt att beskriva det. Frågan är om det är ngn annan än du som borde förknippas lika starkt med vaken. Andra som skriver här gör det inte för att ständigt vara negativa vilket du är.
      Vidare så slår du in öppna dörrar när du kallar andra som skriver här för en minoritet. Det var ju precis det jag menade. Men kunskap är inte jämlikt fördelat och makten vill inte att allmänheten skall tänka självständigt. Makten kontrollerar hela msm och kan därför hjärntvätta befolkningen så att dom hålls kvar i mörkret. De som breddar sitt intag och följer altmedier i olika kombinationer får möjlighet att jämföra ist för att ensidigt lyssna på eliternas propagandalögner. Orsaken till att de rikaste i världen sammarbetar i en oligarki och köper upp hela mediavärlden med sina enorma rikedomar är just därför att dom hoppas att fler ska bli zombifierade.
      Dom vill däremot inte att folk skall känna till flera av de ämnen som tas upp här. Eftersom dom fortfarande låter folk rösta vill dom ha en valboskap av såna zombier som litar på msm. Företagsvärlden har i det hänseendet ett dilemma. För dom behöver också korrekt info. Det gör att det fortfarande finns en minoritet som når ut med mkt mer ärlig info än msm.
      Annars skulle förmodligen internets yttrandefrihet ha strypt hårdare än vad som är fallet.

     • Du och andra på vaken.se har samma åsikt: ”Den globalt dominerande eliten har full kontroll över vad som går ut i de offentliga medierna men ännu så länge kontrollerar dom inte (helt) altmedierna. Antingen du arbetar för den makten medvetet eller om du tillhör dom zombifierade och gör det av eget intresse så visar du upp din mentala isolering.”

      Vet inte hur många gånger jag fått liknande påståenden från vaken.se folket då det är ett för mig lögnaktigt påstående som jag ofta får.

      ”makten vill inte att allmänheten skall tänka självständigt. Makten kontrollerar hela msm och kan därför hjärntvätta befolkningen så att dom hålls kvar i mörkret.”

      Alla i Sverige får tänk fritt. Varför ni tror att det är på motsatta viset är att media skriver saker som går emot vaken.se åsikterna.

      ”Dom vill däremot inte att folk skall känna till flera av de ämnen som tas upp här.”

      Naturligtvis hoppas information här på vaken.se över då de saknar bra källor, är feltolkningar och ofta är rena åsikter.

      Vi kan vända på det. Vaken.se innehåller information från de som ni kalla msm bara när de skriver något som är i linje med vaken.se åsikterna.Detta är mycket irriterande för oss när ni ofta i hårda ordalag nedvärderar de ni kallar msm.

      Just för att de finns åsikter om media som vaken.se har så måste DN skriva efter varje artikel:

      ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.”

      Ta och visa artiklarna på vaken.se lever upp till samma sak.

  • Jag måste dessvärre hålla med dig denna gång i så måtto som att Kachu mfl verkligen inte har några bevis för vad dom påstår. Att du skulle ha studerat ämnet tror jag inte på eftersom du för det mesta verkar vara en algoritm, kanske då och då omväxlat med ett mänskligt ingripande där algoritmen inte duger.

   • Vilken algoritm är det du menar för jag har inte kommit kontakt men något algoritm när jag studerad ämnet.

    • Om du är en AI-bot så kanske programmerarna inte lagt in ngn emulering av självuppfattning. Det ligger i sakens natur att du inte skulle ’stöts på’ ngn algoritm om du själv är en utan att veta om det. Att göra ett dataprogram medvetet är ju AI-forskningens heliga gral. Men det skulle kunna finnas en algoritm som reagerar på såna påståenden som mina i det sammanhanget så att programmets respons såg ut som ett medvetet svar. Hittills har dom inte lyckats för ditt svar lät som vanligt lite mekaniskt. (Ursäkta)
     Inget hindrar förstås att ngn går in manuellt och skriver kommentarer i ditt namn. Så jag utgår inte från att det alltid är en bot som skriver för HM.

     • Jag förundras över att du och andra tror jag något robot av något slag medan John gnäller över alla mina felstavningar vilket visar att ni inte ens har kolla vad som händer på vaken.se.

     • Vad du är i detta fall vet jag inte men tidigare har kommentarer under aliaset HM ibland verkat som omänskliga dvs logiska på ett mindre intuitivt sätt än en riktig person. Jag föreställer mig att det är bekvämt att ha en autopilot som tar över åt en kognitiv infiltratör som HM så han kan göra annat under tiden.

     • Detta visar hur isolerade du och andra från vanliga åsikter i samhället och då får ni skylla er själva när folk kommer förbi här på vaken.se och kommer att slå sig för pannan att de finns folks som är så pass världsfrånvända att de inte känner ingen vanliga åsikter i samhället.

      Jag är programmerare och får mail dagligen från IT världen om allt möjligt så i ditt förra inlägg visar att du bör läsa på ämnet.

      AI i alla ära men det att inte vad majoriteten av programmerare håller på med idag utan det är program till mobiltelefoner och Java program för webben. Även databaser, virtualisering, att en dator kör flera andra instanser av datorer och molnet vilket egentligen inte är så nytt då de flesta aldrig har vetat var deras serverar står. Är själv expert på OpenVMS världens mest stabila operativsystem för serverar. Irländska järnvägarna har rekordet. Deras system startade för 17 år sedan! På en träff var det en enskild OpenVMS server som ha gått sedan 2008 men de tyckte vi inte var så märkvärdigt utan att en process samtidigt vid starten hade anslutit sig mot databasen och hade då varit ansluten mot den i över 3300 dagar.

     • Ja vi är isolerade allihop som skriver här utom du.
      Och vi vet inget men du vet det mesta eller hur?

     • Helt riktigt för jag kollar ju upp allt som artiklar här på vaken.se handlar om och ibland hittar jag inte ens källan till dem. Det är alltså då påhittade saker och inte som går att koppla till något verkligt.

      När verkligen de handlar om något verkligt innehåller de ofta feltolkningar för att få det att passa vaken.se åsikterna.

      Vid koll visade det sig att Alex Jones har två äkta Rolex klockor och de bör var en Rolex Submariner blå då boetten var mycket blå som i Sverige kostar 330 995 kr och en vanligare modell som kan ha varit en Rolex Submariner svart som kostar 79 695 kr.

      Alex Jones eget svar varför han har Rolex klockor var att han måste kunna uppträda som djävulen i djävulens värld.

      Min egen åsikt när jag fick veta detta är att om man håller på att skrika ut lögner fler timmar per dag ligger hyckleriet inte långt borta.

      En som aldrig hade hört talas vaken.se som vi fikade med på jobbet kollade på vaken.se och sade sedan att de på vaken.se driver med er kritiker för så vansinniga saker som står där kan ingen tro på.

      Så kolla upp era uppgifter på alla sätt och använd logik.

     • Hade Alex bara två Rolex. Ja det var då för väl att du varnade mig. En sån filur.

     • De som upptäckte detta sa att vem som helst får ha Rolex klockor men samtidigt undrade de som det verkligen var förenligt med Alex Jones ideologi och att han samlar in pengar för sin verksamhet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här