”Den här platsen känns bekant… Det känns som om jag haft exakt samma konversation tidigare… Som om jag hade upplevt denna händelse tidigare …”. Inga konstiga påståenden, om det inte vore för den lilla detaljen att vi varken sett, besökt på platsen vi talar om, haft konversationen eller varit med om något liknade vid ett tidigare tillfälle. Vad beror denna igenkännande upplevelse på? Har ni hört talas om déjà vu? Man befinner sig på en helt främmande plats och har intrycket av att ha varit där tidigare. Men vad genererar detta speciella tillstånd i vår uppfattningsförmåga? Under senare år har forskarnas intresse vuxit för detta sällsamma fenomen. Nya teorier har presenterats angående uppkomsten av déjà vu och man har kunnat konstatera att det inte handlar om ett problem i hjärnans minnescentrum utan om något som ligger på ett djupare plan.

Ur vetenskaplig synvinkel menar psykologerna att en déjà vu inträffar varje gång känslor eller förnimmelser som man har vid en viss tidpunkt motsvarar händelser som vi redan upplevt. Det skulle alltså handla om en känslomässig konfrontation mellan dessa som skapar igenkännande känsla som är typisk för déjà vu, ett slags falska minnen. Man vet att det inte finns någon skillnad i etnisk tillhörighet eller kön som kan påverka en déjà vu, det kan hända vem som helst när som helst. Det finns också mer udda teorier, såsom till exempel plötsliga minnen av tidigare liv eller ett speciellt tillfälle under vilken man kan få profetiska syner, men vi håller oss till den vetenskapliga förklaringen.Det var den franska forskaren Emile Boirac år 1896, som myntade begreppet déjà vu. Fenomenet hade dock studerats flera decennier tidigare av Dr Arthur Ladbroke Wigan. Han hade en t