Enigmat déjà vu – En resa genom parallella universum och hjärnans defekter

  16
  910

  ”Den här platsen känns bekant… Det känns som om jag haft exakt samma konversation tidigare… Som om jag hade upplevt denna händelse tidigare …”. Inga konstiga påståenden, om det inte vore för den lilla detaljen att vi varken sett, besökt på platsen vi talar om, haft konversationen eller varit med om något liknade vid ett tidigare tillfälle. Vad beror denna igenkännande upplevelse på? Har ni hört talas om déjà vu? Man befinner sig på en helt främmande plats och har intrycket av att ha varit där tidigare. Men vad genererar detta speciella tillstånd i vår uppfattningsförmåga? Under senare år har forskarnas intresse vuxit för detta sällsamma fenomen. Nya teorier har presenterats angående uppkomsten av déjà vu och man har kunnat konstatera att det inte handlar om ett problem i hjärnans minnescentrum utan om något som ligger på ett djupare plan.

  Ur vetenskaplig synvinkel menar psykologerna att en déjà vu inträffar varje gång känslor eller förnimmelser som man har vid en viss tidpunkt motsvarar händelser som vi redan upplevt. Det skulle alltså handla om en känslomässig konfrontation mellan dessa som skapar igenkännande känsla som är typisk för déjà vu, ett slags falska minnen. Man vet att det inte finns någon skillnad i etnisk tillhörighet eller kön som kan påverka en déjà vu, det kan hända vem som helst när som helst. Det finns också mer udda teorier, såsom till exempel plötsliga minnen av tidigare liv eller ett speciellt tillfälle under vilken man kan få profetiska syner, men vi håller oss till den vetenskapliga förklaringen.Det var den franska forskaren Emile Boirac år 1896, som myntade begreppet déjà vu. Fenomenet hade dock studerats flera decennier tidigare av Dr Arthur Ladbroke Wigan. Han hade en teori om att fenomenets uppkomst berodde på impulser som inte nådde fram till hjärnan samtidigt, utan med mikrosekunders skillnad.

  Bristen på synkronisering mellan hjärnhalvorna skulle då omedvetet påverka den ena delen av hjärnan att uppfatta händelsen eller scenariot innan än den andra. När impulserna tas emot i den andra delen av hjärnan verkar upplevelsen redan ha inträffat tidigare. Då ingen tillförlitlig förklaring finns har fenomenet betraktats som något övernaturligt vilket avviker från det normala. Kvantfysik Michio Kaku är en teoretisk fysiker känd för sitt arbete och medverkan i många TV-program, har specialiserat sina studier i strängteorin. Enligt denna modell inom fysiken består den grundläggande strukturen i universum av endimensionella föremål: genom vibrerande strängar eller bran samt beroende på vibrationens spänning och frekvens skulle elementärpartiklar skapas. Vad beträffar fenomenet déjà vu menar fysikern att det finns en möjlig koppling mellan människan och parallella universum. De fyra dimensionerna känner vi redan till; tiden och den tredimensionella rymden. Men enligt Kaku, skulle det finnas ytterligare sex extra dimensioner på varenda plats överallt i hela uni-versum i tusentals olika osynliga geometriska former. Var och en av dessa former skulle i sin tur enligt teorin kunna motsvara ett universum med egna fysiska lagar. Därför talar man om parallella uni-versum. Givetvis har prof. Steve Weinberg och hans arbete högsta betydelse om man tar upp teorier om parallella universum. Den berömda fysikern som tilldelats Nobelpriset, stöder idén om Multiuni-versum eller att ett oändligt antal parallella verk-ligheter samexisterar med oss ”i samma rum”. Av denna anledning är Kaku övertygad om att déjà vu orsakas av vår förmåga att ”hoppa” från ett uni-versum till ett annat.

  Vi måste ställa in rätt frekvens!

  För att förklara fenomenet déjà vu och relationen med teorier i kvantfysik, kan vi ta ett exempel. Varje dag omges vi av ett enormt flöde osynliga radiovågor. För att kunna höra dessa måste man ha en radio och då kan man lyssna på endast en station med en frekvens i taget.

   

  Detta på grund av att alla andra frekvenser inte är synkroniserade, utan skiljer sig från varandra. Varje radiostation har en egen sändningssignal på skilda frekvenser med olika energier. Resultatet blir att radion kan fånga endast en frekvens åt gången. Vi människor kan endast lyssna på den enda frekvens i universum som motsvarar vår fysiska verklighet, men enligt kvantfysiken finns andra frekvenser som vi kan ”ställa in”. Parallella universum är inte ”i fas” dvs de vibrerar inte på samma frekvens. Men när de är ”i fas” är det teoretiskt möjligt att hoppa från ett universum till ett annat och på så sätt skulle en déjà vu inträffa. Det skulle alltså kunna vara möjligt att en déjà vu, antingen är ett parallellt universum som blir synligt under ett ögonblick, eller att ”vår mottagare”- hjärnan, av någon okänd anledning, blivit inställd på rätt frekvens och ger oss en inblick i en parallell verklighet. Fenomenet existerar vetenskaplig skepticism åsido men uppriktigt sagt känner man för närvarande inte till vad som orsakar detta. Kanske är det ett fönster mot en parallell värld, eller helt enkelt en defekt i hjärnas minnescentrum, i vilket fall finns både charmen och mystiken som man känner under den stunden kvar. Vår hjärna är en mottagare som kan fånga upp många fler saker än vi någonsin trott… eller är det en glimt in i ”the Matrix”

  arcana.se

  • HM

   Detta var en röra av olika saker som tyvärr inte hänger ihop utan är fritt ihopkopplade av de som skrivit artikeln. Har nämligen studerat detta ämne ganska mycket och jag känner igen en hel del som tas upp men inte att slutsatserna skulle vara vetenskapliga och riktiga.

   • Johnny H

    Tror att du är för dålig på att läsa en sådan här artikel. Han spånar inte fritt utan han hänvisar till olika forskare och olika teorier. Det är inte något som skribenten hittar på.

    • HM

     Som jag skrev har jag studerade detta ämne noggrant och det är därför jag vet att min slutsatser är riktiga. Man har nämligen tagit upp det artikeln skriver och det är ännu bar teorier inte fakta för man har inte bevisat alla teorier och fråga är om alla teorier någonsin går att bevisa.

    • Peter Grafström

     Johnny H
     Hoppas du är på riktigt. Jag funderar över om det till slut bara är en massa AI-algoritmer som pratar med varandra. HM försöker simulera mänsklighet genom avsiktliga språkliga fel som dessutom kanske är tänkta att stimulera fram invandrarfientlighet och sympati för algoritmen. Och därmed så splittring.

     • Johnny H

      Ja antingen är han en väldigt enkelspårig människa eller en bot. Påstår också hela tiden att det inte finns någon koppling mellan vaccin och autism trots jag och andra visat på motsatsen. Det visades ju redan 2001 tror jag men den rapporten blev efter mycket jobb så urvattnad att den inte längre visade statistiskt att det fanns ett samband med autism.
      Finns det några riktiga människor som är så enkelspårig som HM?

      • Peter Grafström

       HM kränker nog inte de formella reglerna men är konstant negativ mot dem han debatterar med.
       Det verkar tänkbart att Cia och deras partners inom kognitiv infiltration skulle vilja testa nånting.

   • Peter Grafström

    Jag måste dessvärre hålla med dig denna gång i så måtto som att Kachu mfl verkligen inte har några bevis för vad dom påstår. Att du skulle ha studerat ämnet tror jag inte på eftersom du för det mesta verkar vara en algoritm, kanske då och då omväxlat med ett mänskligt ingripande där algoritmen inte duger.

    • HM

     Vilken algoritm är det du menar för jag har inte kommit kontakt men något algoritm när jag studerad ämnet.

     • Peter Grafström

      Om du är en AI-bot så kanske programmerarna inte lagt in ngn emulering av självuppfattning. Det ligger i sakens natur att du inte skulle ‘stöts på’ ngn algoritm om du själv är en utan att veta om det. Att göra ett dataprogram medvetet är ju AI-forskningens heliga gral. Men det skulle kunna finnas en algoritm som reagerar på såna påståenden som mina i det sammanhanget så att programmets respons såg ut som ett medvetet svar. Hittills har dom inte lyckats för ditt svar lät som vanligt lite mekaniskt. (Ursäkta)
      Inget hindrar förstås att ngn går in manuellt och skriver kommentarer i ditt namn. Så jag utgår inte från att det alltid är en bot som skriver för HM.

      • HM

       Jag förundras över att du och andra tror jag något robot av något slag medan John gnäller över alla mina felstavningar vilket visar att ni inte ens har kolla vad som händer på vaken.se.

      • Peter Grafström

       Vad du är i detta fall vet jag inte men tidigare har kommentarer under aliaset HM ibland verkat som omänskliga dvs logiska på ett mindre intuitivt sätt än en riktig person. Jag föreställer mig att det är bekvämt att ha en autopilot som tar över åt en kognitiv infiltratör som HM så han kan göra annat under tiden.

      • HM

       Detta visar hur isolerade du och andra från vanliga åsikter i samhället och då får ni skylla er själva när folk kommer förbi här på vaken.se och kommer att slå sig för pannan att de finns folks som är så pass världsfrånvända att de inte känner ingen vanliga åsikter i samhället.

       Jag är programmerare och får mail dagligen från IT världen om allt möjligt så i ditt förra inlägg visar att du bör läsa på ämnet.

       AI i alla ära men det att inte vad majoriteten av programmerare håller på med idag utan det är program till mobiltelefoner och Java program för webben. Även databaser, virtualisering, att en dator kör flera andra instanser av datorer och molnet vilket egentligen inte är så nytt då de flesta aldrig har vetat var deras serverar står. Är själv expert på OpenVMS världens mest stabila operativsystem för serverar. Irländska järnvägarna har rekordet. Deras system startade för 17 år sedan! På en träff var det en enskild OpenVMS server som ha gått sedan 2008 men de tyckte vi inte var så märkvärdigt utan att en process samtidigt vid starten hade anslutit sig mot databasen och hade då varit ansluten mot den i över 3300 dagar.

      • Peter Grafström

       Ja vi är isolerade allihop som skriver här utom du.
       Och vi vet inget men du vet det mesta eller hur?

      • HM

       Helt riktigt för jag kollar ju upp allt som artiklar här på vaken.se handlar om och ibland hittar jag inte ens källan till dem. Det är alltså då påhittade saker och inte som går att koppla till något verkligt.

       När verkligen de handlar om något verkligt innehåller de ofta feltolkningar för att få det att passa vaken.se åsikterna.

       Vid koll visade det sig att Alex Jones har två äkta Rolex klockor och de bör var en Rolex Submariner blå då boetten var mycket blå som i Sverige kostar 330 995 kr och en vanligare modell som kan ha varit en Rolex Submariner svart som kostar 79 695 kr.

       Alex Jones eget svar varför han har Rolex klockor var att han måste kunna uppträda som djävulen i djävulens värld.

       Min egen åsikt när jag fick veta detta är att om man håller på att skrika ut lögner fler timmar per dag ligger hyckleriet inte långt borta.

       En som aldrig hade hört talas vaken.se som vi fikade med på jobbet kollade på vaken.se och sade sedan att de på vaken.se driver med er kritiker för så vansinniga saker som står där kan ingen tro på.

       Så kolla upp era uppgifter på alla sätt och använd logik.

      • Peter Grafström

       Hade Alex bara två Rolex. Ja det var då för väl att du varnade mig. En sån filur.

      • HM

       De som upptäckte detta sa att vem som helst får ha Rolex klockor men samtidigt undrade de som det verkligen var förenligt med Alex Jones ideologi och att han samlar in pengar för sin verksamhet.