En rapport framtagen av Jordbruksverket från 1999 visar att hela 30% av den totala användningen av bekämpningsmedel i Sverige utgörs av glyfosat som finns i tex Roundup och Avans. Användningen har sedan 1995 ökat väsentligt till 701,5 ton år 2012, enligt statistik från Kemikalieinspektionen. Rapporter visar att glyfosat allvarligt skadar människa, djur och miljö. Jordbruksverket hänvisar till Kemikalieinspektionen, men myndigheten har inte uppdaterat sina kunskaper sedan 1999.

Läs mer på newsvoice.se