Eric Clapton redogjorde för sin ”katastrofala” upplevelse efter att ha fått covid-19-vaccinet och skyllde det på att man överdrivit vaccin-säkerheten.

”Jag tog Astra Zenecas första spruta och fick genast svåra reaktioner som varade i tio dagar. Jag återhämtade mig så småningom och fick veta att det skulle gå tolv veckor innan den andra sprutan”, skrev Eric Clapton.

”Cirka sex veckor senare erbjöds jag och tog den andra Astra Zeneca-sprutan, men med lite mer kunskap om farorna. Självfallet var reaktionerna katastrofala, mina händer och fötter var antingen frysta, domnade eller brinnande och ganska oanvändbara i två veckor, jag fruktade att jag aldrig skulle spela igen, (jag lider av perifer neuropati och borde aldrig ha gått nära sprutan .) Men propagandan sa att vaccinet var säkert för alla … ”

Källa: rollingstone.com