Ericssoningenjör blev sjuk av WiFi-strålning, erkändes av domstol

trådlösa nätverk

En telekomingenjör i 40-årsåldern anställd vid Ericsson i Spanien blev sjuk av mikrovågsstrålningen från WiFi och annan trådlös teknik på jobbet. Högsta domstolen i Madrid har nu beviljat honom ersättning för arbetsoförmåga och erkänt kopplingen till strålningen på jobbet. Det är första gången i Spanien som en domstol erkänt ohälsa från WiFi/trådlöst nätverk.

Beslutet i högsta domstolen är prejudicerande. Domstolen har fullt ut erkänt att arbetsoförmåga uteslutande beror på ohälsa på grund av WiFi- och annan strålning från trådlös teknik. Sjukdomen/symtombilden har sedan decennier beskrivits som mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. I Sverige kallas det ”elöverkänslighet” (på spanska electrohipersensibilidad).

Den spanske telekomingenjören från Ericsson, Ricardo de Francisco, drabbas av huvudvärk, tinnitus på mindre än en minut om han använder mobiltelefon. I sitt arbete på Ericsson utvecklade han efterhand alltmer av de sedan länge väl beskrivna symtomen på exponering för strålning från trådlös teknik: sömnsvårigheter, aggressivitet, minnesproblem och svårt att tänka klart. Med tiden förvärrades symtomen med svår depression och ångest.

Som så många andra gjort i samma situation upptäckte Ricardo  emellertid att hälsan förbättrades när han inte utsattes för strålningen på arbetet då han var ledig under semester.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here