Estlands justitiekansler Ülle Madise ställer sig mycket kritisk till de narrativ som finns kring coronakrisen. Bland annat uttrycker hon att grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter är under allvarligt hot från det allmänna opinionstrycket att införa drakoniska lagar och manar till att skydda landets konstitution.

I ett framförande på en konferens för estniska jurister lyfter landet justitiekansler Ülle Madise fram ståndpunkten att det är oroväckande hur konstitutionella medborgerliga friheter får stå åt sidan med smittskyddsbekämpningen som motiv.

Läs mer på nyadagbladet.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här