En privatexpedition under ledning av Estlands tidigare statsåklagare Margus Kurm genomförs just nu med uppdraget att undersöka, filma och scanna vrakets skador för att försöka komma till ökad klarhet med varför M/S Estonia faktiskt förliste.

Det är gruppen SA Mare Liberum som genomför projektet och den består av anhöriga till människor som dog under Estoniakatastrofen. Vid sidan av Margus Kurm, som också var ordförande i den estniska regeringens Estoniautredning, består projektet av totalt 45 andra deltagare, skriver DN.

Det är det tyskägda fartyget RS Sentinel som används för projektet och man startade färden i nederländska Eemshaven förra lördagen.

Det huvudsakliga målet med expeditionen är främst att undersöka, filma och skanna skadorna på vraket. Syftet är enkelt – vi vill ta reda på varför Estonia sjönk”, skriver Kurm till tidningen, och menar vidare att stödet från a