Etablissemanget JK-anmäls angående svininfluensavaccinet.

Leif Arnold, egenföretagare i Stockholm, har den 28 september 2009 lämnat in en anmälan till justitiekanslern avseende ackumulerade bevis angående svininfluensan och användningen av främst svinfinluensavaccinet. Anmälan avser:

-regeringskansliet, folkhälsominister Maria Larsson
-socialstyrelsen, Anders Tegnell
-smittskyddsinstitutet, generaldirektör Johan Carlsson
-myndighet för samhällsskydd och beredskap, generaldirektör Helena Lindberg
-läkemedelsverket, generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Här kan du läsa anmälan i sin helhet: JK-anmälan

De anmälda har uppvisat en fullständigt vetenskaplig oskicklighet, då man har till populationen falskeligen påstått att experimentvaccinet är säkert. Detta experimentvaccin utsätter populationen för enorma risker, där stora delar av populationen kan få bestående men för resten av livet, dödsfall går inte att utesluta. Förhoppningsvis kommer myndigheter och politiker att agera i tid för att avvärja en mänsklig hälsokatastrof av magnitud större än man tidigare skådat i mänsklighetens historia.

Han yrkar på att:

-de anmälda fråntas deras befattning omedelbart, samt bestraffas

-den planerade massvaccineringen mot svininfluensan stoppas

-kommission tillsätts för att utreda denna teatraliska vaccinationsfars som har pågått under minst 50 år

Det föreligger bevis för att:

-vaccinet är ett livsfarligt nytt experimentvaccin, där den som injiceras riskerar att skadas allvarligt

-svininfluensan inte har vad som krävs för att bli ett aggressivt pandemiskt virus

-Baxter har kontaminerat vanligt säsongsinfluensavaccin (avsett för leverans hösten 2009), med dödligt fågelvirus (H5N1), tillräckligt för att döda hela världens befolkning flera gånger om

-myndigheterna systematiskt undanhållit viktig information till medborgarna samt ger uttalanden som är ren propaganda

-svininfluensan är framställd i laboratorium

-AIFP och CDC återupplivat spanska sjukans dödliga virus

-det förekommer sannolika skäl att vaccinet kommer att starta en pandemi

Mer information: www.vaccinationsfaran.se, Etablissemanget JK-anmäls angående svininfluensavaccinet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här