Till regeringen och riksdag

    Gällande verksamhet i form av dokumentation av nationens befolkning och vägnät som utländska företag bedriver i vårt land

Detta brev skall diarieföras och jag begär en bekräftelses på detta

Det har visat sig att Google kör runt med bil i Sverige och dokumenterar vägnätet genom att ta bilder på vägar och där folk bor. Det är ett utländskt företag som alltså gör integritetsintrång hos den svenska befolkningen. Har regeringen givit detta företag tillstånd för denna verksamhet? Tillåter andra EU-länder denna verksamhet att dokumentera ett lands vägnät och folks bostäder? Jag har sett att samma dokumentation sker i Norge bland annat i militära områden vad jag förstår.

Samma fråga gäller Birthday.se, som lägger ut enskilda individers adresser och tvångsexponerar folk mot deras vilja på Internet genom att pekar ut på karta var de bor. Birthday.se avslöjar även att folk bor ensamma på adressen. Denna typ av dokumentation måste ses som ett underlag för planerad eller underlättande av brottslig verksamhet.

Det är märkligt att utländska företag har fått tillstånd att göra dessa integritetsintrång mot folks vilja. Jag polisanmälde Birthday.se men polisen lade ner förundersökningen.

Statliga myndigheter har ju fått tillgång till folks personnummer och adresser för den samhälleliga verksamheten, men säljer ut all denna information till utländska företag. Staten äger inte mitt namn, födelsedag eller adress, det enda staten äger är de fyra sista siffrorna i personnumret, därför anser jag att myndigheter missbrukar sitt ansvar och hanterar/förvaltar mina personuppgifter på ett ansvarslöst sätt som kan orsaka mig personlig skada. Genom denna verksamhet som Google och Birthday.se bedriver finns det en potentiell risk för att bli utsatt för rån och/eller mord av utländska ligor exempelvis. Att med hjälp av datalagen tvinga folk att exponeras totalt och därmed försätta människor i en sårbar situation är inte försvarbart.

Jag begär att bli delgiven vilken myndighet/departement som ansvarar för att denna verksamhet tillåts i vårt land som Google och Birthday.se bedriver. Jag vill veta varför denna verksamhet tillåts bedrivas i vårt land, eftersom det är frågan om tvångsexponering av enskilda individer i det internationella rummet. Dessa företags verksamhet försätter enskilda individer i en utsatt situation.

Solveig Silverin, Miljöingenjör, fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här