Till regeringen och riksdag

    Gällande verksamhet i form av dokumentation av nationens befolkning och vägnät som utländska företag bedriver i vårt land

Detta brev skall diarieföras och jag begär en bekräftelses på detta

Det har visat sig att Google kör runt med bil i Sverige och dokumenterar vägnätet genom att ta bilder på vägar och där folk bor. Det är ett utländskt företag som alltså gör integritetsintrång hos den svenska befolkningen. Har regeringen givit detta företag tillstånd för denna verksamhet? Tillåter andra EU-länder denna verksamhet att dokumentera ett lands vägnät och folks bostäder? Jag har sett att samma dokumentation sker i Norge bland annat i militära områden vad jag förstår.

Samma fråga gäller Birthday.se, som lägger ut enskilda individers adresser och tvångsexponerar folk mot deras vilja på Internet genom att pekar ut på karta var de bor. Birthday.se avslöjar även att folk bor ensamma på adressen. Denna typ av dokumentation måste ses som ett underlag f