En EU-forskarrapport till EU-parlamentet drar slutsatsen att forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobiltelefon troligen orsakar cancer, samt att det är helt klarlagt att strålningen skadar mäns fertilitet och möjligen kvinnors reproduktionsförmåga.

Rapporten från forskarna Fiorella Belpoggi och hennes kollegor vid det ansedda Ramazzini Institutet i Italien är daterad till juli 2021. Forskarna har granskat och bedömt den all forskning om cancereffekter och reproduktionseffekter som gjorts sedan 2011 då IARC klassade mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”. Utgångspunkten har varit den pågående utbyggnaden av 5G.

Totalt har forskarna vid en sökning i databaserna PubMed och EMF Portal funnit 7 866 vetenskapliga artiklar inom det granskade forskningsområdet.

Läs mer på nyadagbladet.se, EU-forskarrapport om 5G: Troligt att strålningen orsakar cancer