EU-medborgarna blir utlämnade åt läkemedelsindustrin när EU vill förbjuda alternativa hälsopreparat. EU säger att detta är för att värna om folkhälsan.

Sedan slutet av 80-talet har det rapporterats hur man från myndigheternas sida försöka reglera marknaden för kosttillskott, örter och homeopati. Sen vi gick med i EU så är det där lagarna för detta stiftas. Den lagstiftning som redan röstats igenom gör nu att ca 60 % av all homeopati har försvunnit från marknaden. För kosttillskott är lagstiftningen sådan att det endast får finnas mycket små doser av en vitamin eller mineral i kosttillskottet. Terapeutiska doser är idag förbjudet.

Det lagförslag som nu i slutet av april ska tas upp för omröstning rör huruvida örter kommer att få säljas eller inte. Om lagförslaget röstas igenom så kommer det i praktiken innebära att en stor del av alla de örter som idag finns att få som kosttillskott kommer att försvinna, däribland hela den kinesiska örtmedicinen och de ayurvediska örterna.

Lagstiftarna i EU säger sig värna om folkhälsan, men underskrifter från miljontals EU-medborgare som protesterar mot dessa lagförslag visar på att idén till den hårda lagstiftningen inte kommer från EU-medborgarna själva.

Resultatet kommer att bli ett mycket hårt skrivet regelsystem, som starkt begränsar produktutbudet och vilka hälsopåstående som får göras. Det kommer innebära att mängder av hälsoprodukter kommer att försvinna från marknaden och de få som kommer att finnas kvar får inte tillverkarna berätta om vad de gör för nytta. Lagen är så absurd att du som EU-medborgare inte ens kommer att få importera örter, kosttillskott och homeopati för enskilt bruk.

Hälsopåståenden, även sådana som är allmänt vedertagna, exempelvis att probiotiska bakterier är nyttiga, måste kunna bevisas med vetenskapliga studier liknande de som krävs för läkemedel. Därutöver måste man erlägga höga och regelbundna registreringsavgifter för varje produkt. I slutänden kommer det att kosta miljontals kronor att få ut ett enda hälsoämne på marknaden. Vill man kombinera i blandningar blir priset ännu högre. Konsekvenserna av det är att du som konsument kommer att få betydligt dyrare preparat samtidigt som många mindre tillverkare och företag inte kommer att ha råd med dessa kostnader. Det innebär att du som konsument aldrig kommer att få tillgång till många nya innovativa hälsopreparat.

De produkter som säljs via hälsokostbranchen ger ofta inga eller ytterst få biverkningar och kan anses som ofarliga jämfört med många läkemedel. I dagarna kunde vi samtidigt läsa att Svenska regeringen, går emot hela EU och vill få dispens för att få fortsätta sälja dioxinförgiftad fisk: ”Fortsatt dispens för dioxinlax”.

Med andra ord: Vi får äta besprutad och förgiftad mat med ohälsosamma tillsatser i form av färgämnen, konserveringsmedel och andra kemikalier. Du får röka, dricka alkohol och enligt svenska myndigheter får du äta dioxinförgiftad fisk… Men Sverige och EU förbjuder dig från att äta vitaminer, mineraler och örter som kan bota och hålla dig frisk!

Om du känner att detta är fel uppmanar vi dig att protestera:

ANH (Alliance for Natural Health) är en intresseorganisation som arbetar rättsligt för att försöka stoppa EUs Lagförslag. Bidra gärna med en slant till dem!
ANH (Alliance for Natural Health) på Svenska. Tänk dock på att det är Google Translatea automatiska översättning så du får ha visst överseende med att språket inte är perfekt.
Gaia Health är en internationell organisation som jobbar för en hälsosam värld.
Consumers for Health Choice är en engelsk organisation med 61 000 medlemmar och 300 000 stödmedlemmar som för konsumenternas rätt att själva bestämma över sin hälsa.
Svensk Namninsamling som vill att all homeopatika åter ska bli laglig i Sverige. Fortsätt gärna att skriva under trots att de redan lämnat in namnlistan.

Fortsätt att Skriva under protestlistorna:
www.consumersforhealthchoice.com/phpPETITION
www.gopetition.com/petition/39757/sign.html

Artikel skriven av Lars Bjelkenstedt, Mänsklighet – För ett Mänskligare Samhälle

mansklighet.se

Originalartikel, EU-lagstiftning förbjuder hälsopreparat