EDPS som är intern EU-övervakare sågar EU:s förslag om att införa artificiell ansiktsigenkänning på offentliga platser även om det sker med förevändning att bekämpa brott eller hitta försvunna personer. Man menar att åtgärden kränker mänskliga rättigheter och inkräktar på medborgarnas privatliv på ett otillåtet sätt.

I ett utkast till ett förslag kring regleringen av artificiell intelligens och ansiktsigenkänning meddelade EU att man förvisso ser risker med den integritetskränkande tekniken men att man ändå vill använda den för brottsbekämpning och införa ansiktsigenkänningstekniken på offentliga platser. Bland annat vill man kunna använda tekniken på publika platser för att leta efter försvunna barn, stoppa brottslighet eller förhindra terroristattacker, rapporterar Sweclockers.

Läs mer på nyadagbladet.se, EU-övervakare: Ansiktsigenkänning måste förbjudas på offentliga platser