Erik Meijer ställde år 2007 en intressant fråga till EU-kommissionen. Frågan handlar om kondensationsspår från flygplan som inte längre bara innehåller vatten utan möjligtvis barium, aluminium och järn.

Meijer talar om att medborgare i Kanada och USA sedan 1999 har klagat över en ny typ av kondensationsspår från flygplan som ibland stannar kvar flera timmar, som sprider sig mycket mer än förut och skapar vita slingor över himmelen.

Vidare frågar Meijer EU-kommissionen om de är medvetna om att utredningar av dessa klagomål, observationer av piloter och uttalande av myndigheter visar på att det som sker är att flygplan i torr luft släpper ut små partiklar som består av barium, aluminium och järn, ett fenomen som i den allmänna debatten i Amerika kallas för Chemtrails.

Meijer menar att Chemtrails inte är en normal biprodukt av modern flygning och undrar därför om EU-kommissionen vet vad syftet är med att sprida dessa substanser i atmosfären. Viktiga frågor Meijer tar upp är om vem som sprider dessa ämnen i atmosfären, vem som finansierar det och vilka effekter det har på miljö och hälsa.

Jag rekommenderar alla att läsa Meijers kompletta fråga till EU-kommissionen. Han har tagit upp ett mycket viktigt ämne. Varför får denna spridning av troligtvis hälsoskadliga ämnen pågå utan att allmänheten varken informeras eller får en chans att säga nej till denna storskaliga operation?

Jag bifogar sist i artikeln ett antal länkar och videoklipp för de som vill lära sig mer om vad som pågår över våra huvuden vecka efter vecka över Sverige och stora delar av världen.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2455+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.carnicom.com
http://www.chemtrails.moonfruit.com
http://chemtrailtruthsweden.ning.com

Originalartikel

EU-parlamentariker ställer frågor om Chemtrails