I en brittisk statsvetares serie av rapporter bekräftas EU:s planer på att bli en stormakt med förebild från Halford Mackinders brittiska imperieideologi. De som har avslöjat detta är SolidarWerkstatt, en fredsorganisation i Österrike som har demonstrerat och protesterat många gånger mot EU:s och Natos nynazistiska kupp i Kiev. De berättade i sitt senaste nyhetsbrev om en forskare, vid namn James Rogers i Cambridge, som under de gångna åren publicerat en rad strategiska rapporter om EU:s imperieplanering.

Rogers deltar i en arbetsgrupp i EU som utvecklar en strategi för EU:s expansion. Det handlar om att skapa en framtid där EU är en ”superstat …och en global supermakt” med kontroll över det som Mackinder kallade ”det eurasiska kärnlandet”- idén att den som styr över Eurasien styr världen. Redan år 2009 presenterades en del av dessa idéer i Europaparlamentet i form av ett memorandum. Avsikten bakom EU:s expansion är att återupprätta det gamla brittiska imperiet.

 

Rogers vill att EU ska få ”oinskränkt tillgång till stora områden som gränsar till EU, t ex grannarna öster om EU och väster om Ryssland, Kaukasus och stora delar av Centralasien, den arktiska regionen, Afrikas norra del, hela Främre och Bortre Orienten, liksom den Indiska Oceanen och sydöstra Asien. Detta (stora område) omfattar de flesta råvaror som den europeiska ekonomin behöver. Dessutom omfattar området alla viktiga sjöhandelsvägar i Asien, Australien, Afrika samt i den Nära och Mellersta östern. Samtliga energipipelines i Ryssland, Centralasien och Nordafrika, som finns idag eller som är planerade, är också med.”

I ett av de memorandum som Rogers arbetsgrupp har publicerat slås fast att Ryssland ”med stor sannolikhet är mot globalisering” och måste omvändas eller hotas med ”en militär konfrontation”. Det är inte överraskande att Rogers går emot Kinas nya Sidenvägspolitik i ett speciellt ”Egmont”-memo från 2011. Rogers angriper framförallt Kinas politik för att bygga ut höghastighetsjärnvägarna.

Ovanstående karta över det planerade EU-imperiet kommer från de rapporter av Rogers, vilka avslöjats av SolidarWerkstatt.

För länkar gå till: http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=1026&Itemid=1

Originaltext: larouche.se, EU planerar för imperium

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här