EU:s läkemedelsmyndighet EMA ska utreda om de så kallade HPV-vaccinerna kan leda till åtminstone två olika biverkningar.

Det är främst läkemedelsverket i Danmark som har velat se en utredning. Det kan motiveras med att hundratals danska flickor drabbats av allvarliga symptom sedan de vaccinerats mot HPV.

Läs mer på nyadagbladet.se