Att EU måste reformeras är många eniga om. Om inte, växer EU fram till en superdiktatur. Ett viktigt verktyg för EU:s totala övervakning av sina medborgare skall bli trafikljus med intelligenta kameror inbyggda. Projekt INDECT heter det nya hotet. Alla som går mot röd gubbe klassas där som en säkerhetsrisk.

whitetv.se