Läkemedelsföretaget Astra Zeneca tar initiativet att upphöra med att muta läkare med presenter och bjudresor till konferenser och tillställningar på attraktiva orter. Det är ett tecken på att den växande kritiken mot läkemedelsbranschen börjar ge effekt, skriver Inger Atterstam på SvD. Andra liknande exempel på korruption har avslöjats av journalisterna Bo Valhjalt, Bo Zackrisson och Mona Nilsson.

SvD listar kritiserade inslag i ”marknadsföringen”, som länge varit kända:

1. Spökskrivning: PR-bolag ­eller läkemedelsföre­tagens egen PR-personal skriver ”vetenskapliga rapporter” som sedan publiceras i ledande tidskrifter.
2. Opinionsledare: Metoder för att knyta ­ledande forskare – läkare – till läkemedelsföretagen, så kallade opinionsledare som ska marknadsföra läkemedel för kollegor. De får höga arvoden för föreläsningar, för att sitta i rådgivande kommittéer, för att skriva ­artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Många gör forskningsuppdrag betalade av företagen, mer eller mindre dolt.
3. Bjudluncher: Läkemedelskonsulenter som besöker vårdcentraler, sjukhus och kliniker bjuder på luncher. Har blivit färre i.o.m. med etisk avtal. Verksamhetscheferna måste godkänna besöken.
4. Destruktiv rykteshantering glömmer SvD bort helt att nämna. Det finns många exempel på hur tex läkemedelsindustrin investerar i att förstöra ryktet för individer och en konkurrerande alternativmedicin som hotar deras vinst.

Referens: SvD, Astra Zeneca sätter stopp för bjudresor

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad 2011-06-30, kl 23:35, uppdaterad kl 06:47, 2011-07-01

Läs hela artikeln på newsvoice.se, Exempel på industrikorruption som uppdagats tack vare whistleblowers