Den största djurstudien hittills om mobilstrålning och cancerrisk, NTP, visar ”klara belägg” för att mobilstrålning orsakar cancer. Detta enligt en expertpanel som synade resultaten under våren 2018. Resultaten visade klara belägg för att strålningen orsakade cancer i hjärtat. Dessutom visades ökad förekomst av tumörer i åtta olika organ samt hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati).

NTP (National Toxicology Program) är en del av den amerikanska folkhälsomyndigheten, NIH (National Institute of Health). I februari 2018 redovisade NTP samtliga resultat av den största studien som någonsin genomförts om mobilstrålning orsakar cancer och i mars samlades 11 externa experter inbjudna av NTP för att bedöma resultaten. Den så kallade NTP-studien visade att mobilstrålning orsakade ökad förekomst av tumörer i följande åtta olika organ med följande bevisvärde enligt NTP:s bedömningssystem enligt expertpanelen:

Bedömning   Bevisgrad

Hjärtat (malignt schwannomClear evidence

Hjärntumör (gliom) Some evidence

Binjurar  Some evidence

Prostata  Equivocal evidence

Lymfkörtlar  Equivocal evidence

Bukspottkörtel  Equivocal evidence

Hypofys  Equivocal evidence

Lever  Equivocal evidence

”Clear evidence” är den högsta graden av bevisvärde, ”Some evidence” innebär att studien visar samband med cancerutveckling, men med mindre säkerhet än vad som krävs för att vara helt säkert. ”Equivocal evidence” innebär att studien visat en viss ökning av tumörer som kan vara relaterad till den undersökta faktorn. Slutligen finns kategorin ”No evidence” där inga belägg för ökad tumörförekomst visades. [i]

Dessutom visade NTP ökad förekomst av kardiomyopati eller hjärtmuskelsjukdom bland de för mobilstrålning exponerade djuren. Kardiomyopati gör det svårare för hjärtat att pumpa blod och kan leda till hjärtsvikt.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här