Okritiskt rapporterade ledande media i Sverige den 15 februari 2010 att mobilstrålning inte var farligt för hälsan. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM hävdade att en ”oberoende grupp av ledande experter från Sverige, Finland, USA, Storbritannien och Frankrike” hade gått igenom hundratals studier och inte hittat en enda risk. Men gruppen är långt ifrån oberoende. Majoriteten är medlemmar i ICNIRP, den organisation som fastställt gällande gränsvärde som är av mycket stor ekonomisk betydelse för el- och telekomindustrin som även finansierar flertalet experter. Resultatet var garanterat på förhand, ”utvärderingen” enbart en teater.

Ordförande för gruppen är Anders Ahlbom som beslutat om ICNIRPs gränsvärde. Karolinska Institutets etiska råd under ledning av Stefan Einhorn ansåg i ett beslut 2008 att Anders
Ahlboms intressekonflikt borde redovisas:
”För att beslutsfattare och allmänhet skall kunna dra grundade slutsatser och tolkningar krävs att alla parter tydligt anger bindningar och andra förhållanden som kan påverka eventuella uttalanden. AA bör således när han uttalar sig för myndigheters räkning och i andra sammanhang ange kopplingen till ICNIRP.”

Men jävsituationen redovisas aldrig. Lögnerna om vad forskningen visat har med åren blivit allt grövre:
– Bilden av att man inte behöver oroa sig har blivit tydligare. Ingenting i den här forskningen stärker de farhågor som finns att det skulle kunna finnas risker med den här typen av teknik, sade Ahlbom till Sveriges Radio.

Utelämnade hjärntumörrisker
Experterna påstår att de gått igenom all forskning. Men så är långt ifrån fallet. Enbart för påverkan på reproduktion har dussintalet studier utelämnats som om och om igen senaste åren
visat att mobilstrålning skadar såväl spermier hos mobilanvändare som spermier hos djur, att strålningen skadar alltifrån kycklingembryon till äggceller hos bananflugor och äggstockar hos möss. I ställt nämns enbart ett par studier på mänskliga spermier. Båda visar effekter men kritiseras. Det här förvandlar SSM till att ”radiovågor från mobiltelefoner inte påverkar fortplantningsförmågan och sannolikt inte heller spermiekvaliteten”.

Ett kanske ännu värre bedrägeri gäller redovisningen av riskerna för hjärntumör av mobiltelefonanvändning. Hardells studie av risken för unga användare, den hittills enda i världen, ignoreras helt. Studien visade alarmerande resultat. Unga löper upp till åtta gånger ökad risk för malign hjärntumör och risken är nästan identisk efter användning av sladdlös hemmatelefon. I stället ägnar experterna flera sidor åt att bortförklara de ökade riskerna som observerats efter tio års latenstid i Interphone-studierna.

En studie det som ”vanligen ses”
– Riskerna med mobilmaster och basstationer är obefintliga, sade Lars Mjönes från myndigheten till Sveriges Radio. De ”obefintliga riskerna” baseras enbart på ett par studier som inte visade effekter. Båda har producerats med hjälp av Joachim Schuz från Danmark. De senaste åren har han producerat resultat som visat att mobilen skyddar mot både Alzheimers och minskar risken för elaka hjärntumörer med över 30%. Båda studierna var finansierade av mobilindustrin.

I själva verket finns det åtta studier som visar ökad risk för mikrovågssyndromet och cancer bland boende runt mobilmaster. Minst sex rapporter visar ökad risk för cancer runt radio- och TVmaster. Till detta ska läggas alla de oräkneliga samstämmiga vittnesmålen från människor som lider av olika symtom och som vittnar om onormalt mycket cancerfall i närhet av mobilbasstationer. Bevisläget är i själva verket överväldigande för stora hälsofaror.

Allt detta utelämnas i den nya expertrapporten. Experterna har ju riktat kritik mot dessa i tidigare rapporter, liksom mot all annan forskning som visar risker. I rapporten påstås att man ”vanligen ser att symtomen är mer vanligt förekommande bland personer som är oroliga för exponering för basstationer medan det finns lite belägg för en koppling mellan uppmätt RFstrålning och de studerade effekterna”. De studier som utgör det som ”vanligen ses” är en enda av Schuz två studier. En liten reservation läggs in av experterna: man kan ”inte helt utesluta möjligheten av en ökad cancerrisk för personer som exponeras för RF-sändare”. Det var detta som Mjönes förvandlade till ”obefintliga risker”, möjligen för att bereda väg för den pågående omfattande utbyggnaden av 4G innebärande att många nya basstationer ska sättas upp.

Produktförsvarsprodukter
Den nya rapporten är den sjätte från Anders Ahlbom och de övriga i den expertkartell som bildats runt ICNIRP. Beskedet från utredningarna har alltid varit givit på förhand och metoden är alltid densamma, från rapport till rapport. Idel forskningsrapporter rabblas upp, många som visar risker utelämnas helt. De som ändå finns med kritiseras. Som motvikt
redovisas studier som inte visar några effekter. De är genomgående finansierade av mobilindustrin och i praktiken enbart en produktförsvarsprodukt, inte seriös objektiv forskning.

Svenska skattebetalarna betalar via Strålsäkerhetsmyndigheten för sken-utredningar. Syftet är att försvara mobilindustrins intressen, men på ytan ges sken av att ett seriöst och vetenskapligt granskningsarbete gjorts. Det handlar om kvalificerat bedrägeri under vetenskaplig täckmantel.

Artikel Skriven av Mona Nilsson

Länk till SSMs pressmeddelande

www.monanilsson.se, Expertrapport om mobiltelefonin: Bedrägeri under vetenskaplig täckmantel

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här