Expo: historieförnekarnas stiftelse?

fema camp

I Expos attack mot sanningsrörelsen förnekar de att det överhuvudtaget finns några koncentrationsläger i USA som är till för den amerikanska befolkningen. De försöker också förlöjliga allt från att det skulle finnas några planer för global befolknings till att det skulle finnas några mäktiga ekonomiska intressen som vill ta kontrollen över världspolitiken och världsekonomin. Det är tydligt att Expos ”journalister” inte ägnar sig någon tid åt att studera vägledningsdokument från maktelitens tankesmedjor.

Dåliga skämt om att mänskligheten har överlevt fluor och influensan, som enligt dem skulle vara påstådda massutrotningsvapen, används som ”halmgubbe”-argument för att försöka övertala läsarna som om att de vore tre år gamla. Verkligheten är raka motsatsen, sanningsrörelsen har desperat försökt att förmedla fakta om att det var en mild influensa som inte var värd risken att spela rysk roulett med vaccin som är fyllda av en rad olika ämnen som forskare i expertgranskade tidskrifter gång på gång har varnat för. Inte för ens nu efter att barn har börjat dö och blivit allvarligt sjuka av vaccinet och sanningsrörelsen återigen bevisats ha rätt har vaccin börjat förbjudas i länder som Australien.

Ingen påstår att fluor är ett hemligt vapen som ska minska jordens befolkning, men det hindrar inte Expo från att skämta om hur folk har överlevt fluoren. Att Nobelpristagare i medicin som Dr. Arvid Carlsson tillsammans med många andra forskare har varnat för farorna med fluorid nämner de inte, kanske borde Dr. Arvid fått en foliehatt tillsammans med sitt nobelpris. Ett sextiotal vetenskapliga studier på både människor och djur har bland annat visat ett klart samband mellan minskad IQ-nivå och fluor i dricksvatten och även att risken för cancer i unga pojkar ökar kraftigt.

Expo vill kanske få oss att tro att Bernad Barnays som introducerade fluor som tillsats i drickvattnet i USA på 1940-talet, plötsligt gjorde avsteg från sina försöka att manipulera folks tankar genom olika metoder som han så stolt går igenom i sin bok Propaganda, där han också pratar om de mäktiga hemliga nätverken i Amerika som kontrollerar landet från bakom scenerna, till att bry sig om folks tänder. Det kan inte ha varit så att Bernays visste vad den amerikanska kemisten Charles Perkins visste, som under tiden han jobbade vid I.G Farben i Tyskland lärde sig av tyska forskare hur nazisterna hade planer att använda natriumfluor till att fördumma fångar. Doktor E.H. Bronner, brorson till Albert Einstein varande även för en konspiration av ett hemligt nätverk som ville förstöra Amerikas republik och förgifta vattnet med fluor. Forskaren Doktor Geoffrey Smit som också jobbat för den brittiska underrättelsetjänsten varnade även han för konspirationen att fördumma folk med hjälp av fluor.

Koncentrationsläger och Permanent undantagstillstånd

”Continuity of Government” (COG) programmet även kallat för projekt 908 sattes igång som svar till 11 september-attackerna 2001. COG var ett hemligt program som skapades på 1980-talet och viktiga spelare i detta programmet inkluderade Dick Cheney, Donald Rumsfeld, CIA, och Iran-kontra-figurer som Oliver North. COG ”tillåter” dem att inte följa konstitutionen, programmet är extrakonstitutionellt, eftersom det skapar en process för att utse en ny amerikansk president under en kris som inte är godkänd någonstans i den amerikanska konstitutionen eller i deras federala lagstiftning. COG är tänkt att användas under kriser som en kärnvapenattack eller när de vill införa Martial law. COG-planerna är också den troliga källan för The Patriot Act som fördes fram genom kongressen fem dagar efter elfte september 2001, och Department of Homeland Securitys Projekt Endgame – en tioårsplan, som inleddes under september 2001 för att expandera fängelseläger till en kostnad av 400 miljoner dollar år 2007 ensamt.

Under hela 1980-talet är Dick Cheney och Donald Rumsfeld viktiga aktörer i COG av de mest hemligstämplade programmen i Reagans regering. Minst en gång per år, lämnar de båda sina arbeten för tre eller fyra dagar. De åker till Andrews Air Force Base, nära Washington DC, och tillsammans med 40 till 60 federala tjänstemän förs de till en avlägsen plats i USA, som t. ex. en underjordisk bunker. Medan de är borta vet ingen av deras arbetskamrater eller ens deras fruar var de är. De deltar i detaljplanering och övningar för att hålla regeringen löpande under och efter ett kärnvapenkrig med Sovjetunionen.

Tanken var att om USA var under en kärnvapenattack skulle tre lag sändas från Washington till olika platser runt om i USA för att förbereda sig för landets ledning. Om på något sätt ett lag blev lokaliserat och träffat av ett kärnvapen, skulle de andra eller tredje laget kunna ta dess plats. I var och en av de tre arbetsgrupperna ingår representanter från utrikesdepartementet, försvarsdepartementet, CIA, och olika inhemska politiska organ. Programmet drivs av en ny myndighet med namnet National Program Office. Organiserade i Washington-området har de en budget på hundratals miljoner dollar per år, som växte till 1 miljard dollar per år i slutet av Reagans första mandatperiod. Inom det nationella säkerhetsrådet, är det officerare Oliver North som deltar i COG-programmet. Oliver North, som är en central gestalt i 1980-talets Iran-Contra-skandal. Reagans Vice President, George H. W. Bush, övervakade också några av programmets insatser. Liksom Cheney och Rumsfeld, andra kända figurer inblandade i COG övningarna inkluderade Kenneth Duberstein, som för en tid arbetade som president Reagans stabschef, och framtida CIA-chefen James Woolsey. En annan vanlig deltagare är Richard Clarke, som vid tidpunkten var chef för National Security Council (NSC) d.v.s. Vita husets chef i kampen mot terrorismen.

Efter George H. W. Bush valts till president 1988 och det effektiva slutet av Sovjetunionen 1989, fortsätter övningarna. De kommer att fortsätta efter Bill Clinton valts till president, men kommer sedan att baseras kring hotet av terrorister, snarare än Sovjetunionen. Som journalisten James Mann skriver, deltagandet av Rumsfeld och Cheney i dessa övningar visar en större sanning om dem:

”Under tre decennier, från Ford-administrationen och framåt, även när de var ute ur den verkställande delen av regeringen, var de aldrig långt bort, de stannade i kontakt med deras försvar, militär och säkerhetstjänstemän och blev regelbundet uppkallade av dessa tjänstemän. Cheney och Rumsfeld var på sätt och vis en del av den permanenta, men dolda, nationella säkerhetstjänsten i USA. Den plan de övade i COG-övningarna blir aktiverad, förmodligen för första gången, i timmarna under och efter 11 september-attackerna.”

Continuity of Government (COG) är martial law i kraft ända sedan 11 september 2001. Undantagstillståndet (SOE), som förklarades den 11 september 2001 av Bush-administrationen och proklamerades den 14 September 2001 förlängdes upprepade gånger därefter av Bush, senast den 28 augusti, 2008. Under täckmanteln av SOE, har Bush i hemlighet antagit många extrema åtgärder, allt från upphävandet av habeas corpus till förberedelserna inför total martial law i Amerika, allt detta har utförts som en del av de så kallade hemliga ”Continuity of Government” (COG)-procedurerna relaterade till SOE. Undantagstillståndet infördes formellt skriftligt 2001-09-14 överensstämmande med avsnitt 202 (d) i den nationella nödlägen lagen (50 USC). Undantagstillståndet har fortsatt med full kraft och verkan från 11 september 2001 fram till idag.

Förekomsten av FEMA-fångläger är väldokumenterad fakta. I januari 2006 tillkännagav Haliburton dotterbolag KBR att det hade tilldelats ett 385 miljoners-kontrakt i USD för att bygga lägren för Department of Homeland Security. I ett pressmeddelande den 24 januari 2006, sade KBR:

”Kontraktet, som gäller omedelbart, föreskriver att införa tillfälligt frihetsberövande och processkapacitet att utöka befintliga ICE kvarhållande operationer och återsändande operationer (DRO) program i händelse av en nödsituation av en tillströmning av invandrare i USA, eller för att stödja den snabba utvecklingen av nya program.”

Möjligheten av en tillströmning av illegala invandrare, är en täckmantel för det verkliga syftet med lägren – att kvarhålla amerikansk medborgare efter att ett undantagstillstånd utlysts. 1984 skapade regeringen REX-84, ett krisinsatsprogram som inbegriper genomförandet av krigslagar och arrestering och häktning av vissa delar av befolkningen. REX-84 nämndes under Iran-Contras utfrågningar och offentligt exponerades av Miami Herald på söndagen den 5 juli, 1987. REX-84 samordnas med Operation Garden Plot, ett program av den amerikanska armén och nationella skyddsstyrkorna under kontroll av USA:s norra kommando för att ge Federal militärt stöd vid inhemska oroligheter (se USA FEMA Camps, Global Research, 10 januari 2008).

Veteranförfattaren Peter Dale Scott karakteriserar Halliburton avtalet som ytterligare ett steg mot martial law. Som Scott påpekar kommer lägren också användas för att ”stödja den snabba utvecklingen av nya program”, som mer specifikt relaterar till en Homeland Security-operation betitlad ENDGAME, som sätter sina mål som avlägsnandet av inte bara illegala invandrare utan också ”potentiella terrorister”.

Som det har blivit illustrerat, i dokument som MIAC-rapporten och en uppsjö av andra där federala myndigheter definierar amerikanska medborgare som är endast milt politiska, äger egna vapen, eller stödjer tredje-partskandidater (någon annan än en demokrat eller republikan) som potentiella terrorister. I en FEMA-konferens med brandmän och annan undantagstillståndspersonal i Kansas City 2001, angavs det att de grundande fäderna var terrorister. Föreläsaren identifierar George Washington och Thomas Jefferson och kristna som ”terrorister”. Folk som följer konstitutionen och är beredda att försvara sin familj mot tyranni är alltså farliga terrorister enligt FEMA.

I oktober 2006 godkände kongressen the Military Commissions Act, en lagstiftning som tillåter regeringen att anhålla medborgare som anses vara ”fientligt stridande” och hålla dem på obestämd tid utan åtal och oberoende av rättsväsendet. Denna handling bifölls av den fjärde amerikanska appellationsdomstolen år 2003. Den 9 maj 2007 gav George Bush rollen av regeringen under en deklarerad nödsituation förnyat anspråk genom att utfärda Executive Order NSPD 51 / HSPD-20, och deklarerade att i händelse av en ”katastrofal kris” kan alla ”nationella viktiga funktioner” tas över av den verkställande grenen av regeringen och Department of Homeland Security, inklusive FEMA.

Den nationella larmcentraler-lagen eller HR 645 ger mandat till inrättandet av ”nationella larmcentraler” som blir lokaliserade på militära anläggningar i syfte att ge ”tillfälligt boende, medicinsk och humanitär hjälp till individer och familjer drabbade av en nödsituation eller större katastrof ” enligt propositionen. Lagstiftningen säger också att lägren kommer att användas för att ”erbjuda centraliserade platser för att förbättra samordningen av beredskap, insatser och ansträngningar av statliga, privata och icke-vinstdrivande enheter och trosbaserade organisationer”. Illavarslande, säger propositionen också att lägren kan användas för att ”möta andra lämpliga behov som bestäms av Secretary of Homeland Security”, ett mandat som många fruktar kan betyda tvångsinternering av amerikanska medborgare i händelse av omfattande upplopp efter en nationell nödsituation eller total ekonomisk kollaps.

Med militär personal i aktiv tjänst redan stationerad inne i USA under Northcom, delvis i syfte för ”kontroll av folkmassor”, är fruktan att amerikaner skulle kunna spärras in i interneringsläger alltför verkliga. Propositionen ger mandat till att sex separata anläggningar blir etablerade i olika Federal Emergency Management Agency Landsting (FEMA) genom hela landet. Lägren kommer att fördubblas upp som ”command and control”center som också kommer att inrymma ett ”dygnetrunt-operations övervakningscentrum” samt träningsinrättningar för federala, delstatliga och lokala myndighetspersoner. Propositionen innehåller också ett språk som kommer att godkänna läger som skall fastställas i stängda eller redan operativa militärbaser runt om i landet. En mycket diskuterad och spridd rapport, är Pentagons arbetsprogram för civila fångar, som nyligen uppdaterades och revisionen detaljerar en ”mall för utarbetande av avtal” mellan armén och fängelseläger för användningen av arbetskraften av civila fångar på arméns anläggningar.”

De nationella skyddsstyrkorna tränas nu till att döda ”Rebelliska miliser” enligt News Tribune. Artikeln skrevs av Silas Allen, en journalist för Pentagon. År 2006 meddelade Pentagon officiellt att de skulle förklara psykologisk krigföring mot det amerikanska folket genom att plantera propaganda i median och Allen artikeln är inte mindre än en dold del av denna process. Dessa övningar är utmärkta exempel på ett iscensatt försök av regeringen att utbilda soldater för att militärt möta inhemska ”milis”-grupper.

Department of Homeland Security tränar även tonåriga scouter hur man genomför väpnade räder mot terrorister och droghandlare. I ett program som tjänstemän har beskrivit handlar om ”att vara en sann amerikan”, tas pojkar och flickor så unga som fjorton igenom deras uppgifter av DHS:s gränspatrullsagenter. I åtminstone ett fall är ”terroristen” som skall neutraliseras beskriven som en ”missnöjd Irak krigsveteran”. Med tanke på den senaste tidens oro över DHS definitionen av ”högerextremister” och byråns förkärlek att associera veteraner, vapenägare, Ron Paul-anhängare och även de som ifrågasätter de traditionella medierna med terrorister, undrar man exakt vem scouterna håller på att utbildas för att handskas med.

I Nazityskland efterträdde Hitlerjugend scoutrörelsen. Hitlerjugends träning militariserades i jämförelse med scoutnätverket, som till stor del baserades runt utbildning. Pojkar i åldern fjorton och uppåt, samt en separat avdelning i åldern 10-14 år, var utbildad vid förberedande skolor för att bli framtida nazistiska ledare. På sin höjdpunkt i 1940, och efter att den hade blivit obligatoriskt att gå med skröt Hitlerjugend med inte mindre än åtta miljoner medlemmar. Homeland Security och FBI står bakom arbetet med att indoktrinera och träna scouterna att bli morgondagens Gestapo. ”Vårt slutmål är att skapa fler agenter,” berättade April McKee, en senior gränspatrull agent, för New York Times. ”Innan var det mer om grunderna, berättar Johnny Longoria, en gränspatrullagent. ”Men nu ligger tyngdpunkten på terrorism, olaglig inresa, narkotika och människosmuggling.”

I den verkliga världen är dock regeringen inte främst orolig över knarklangare – det är trots allt regeringen och Wall Street som själva kontrollerar de flesta drogerna – de är oroliga för det växande motståndet mot förstörelsen av konstitutionen och införandet av en världsregering styrd av en grupp av internationella bankirer och deras korporativa fascistiska partner i brott.

Den härskande klassen försöker förstöra den nationella suveräniteten och vill införa en global tyrannisk oligarki. Demokratiska regeringar och rörelser för social rättvisa blir gång efter gång störtade och deras ledare ofta mördade av det Angloamerikanska imperiet. Rebeller från knarknätverk och hemliga operationer, används för att destabilisera demokratier och självständiga stater i tredje världen, och för att hjälpa droghandeln utförd av ämbetsmän, politiker och världens rika globalister. IMF, BIS och VB är alla finansiella vapen av USA:s nationella makt, som används för att sätta länder som inte spelar med i globaliseringens tyranni i schack, allt enligt officiella utrikes- försvars- och säkerhetstjänstsmanualer.

För mer information och mer debunkning av Expos desperata attack mot ”konspirationsteorier” läs följande artiklar som går igenom allt från statssponsrad terrorism till bankirernas planer för en tyrannisk världsregering:

USA: En ledande terroriststat, CIAs internationella brott och USAs hemliga allians med talibanerna och krigsherrar
Det Angloamerikanska imperiet har förklarat krig mot mänskligheten
Konstitutionell Republik vs Demokrati Del 2: Den globala bankelitens övertagande

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here