Uppslutningen var god när Jüri Lina höll sin föreläsning hos Kulturföreningen Gryning och ca 45 personer dök upp för att lyssna.

Vad än mer intressant är, att vi inför föreläsningen kontaktades av tidsskriften Expo för att till en artikel de skrev på ämnet besvara följande frågor: Varför bjöd ni in Jüri Lina? samt Jüri Lina är känd för sina antisemitiska konspirationsteorier, hur ser ni på detta?

Mailet inkom 10:01, lästes vid tretiden och besvarades 17:24. Då visar det sig att Expo redan publicerat sin artikel, utan att inkludera våra svar på deras frågor. I artikeln står det:

”Det är på kulturföreningen Grynings blogg som Folkuniversitetet nämns som medarrangör för Jüri Linas föreläsning. Expo har via mejl sökt kulturföreningen för en kommentar.”

Medsökt innebär det alltså att vi givits ett par timmar att svara på mailet, innan Expo fann det passande att publicera sin artikel utan vårt svar. Svaret på Expos frågor följer nedan:

Varför bjöd ni in Jüri Lina?

”Vi är en religiöst och politiskt obunden kulturförening som gärna vill vitalisera debattklimatet genom att bjuda in föreläsare som av olika anledningar marginaliseras i den offentliga debatten. Vår bedömning är att Jüri uppfyller det kriteriet. De föreläsare vi bjuder ner representerar sig själva, och inte oss som förening. ”

Jüri Lina är känd för sina antisemitiska konspirationsteorier, hur ser ni på detta?

”Inbakat i den frågan är ett påstående som vi utan någon källhänvisning att så skulle vara fallet, har svårt att bemöta – dvs ett påstående om att han skulle vara känd för sina antisemitiska konspirationsteorier. Om du tittar i programmet för kvällen så ser du säkert att det inte är föreläsning om antisemitism.”

Då till frågan om att ”Det är på kulturföreningen Grynings blogg som Folkuniversitetet nämns som medarrangör”. Eftersom vi bedriver studiecirkelverksamhet inom konst och musik i Folkuniversitetets regi, ombads vi av dem så sent som i måndags att i anslutning till våra arrangemang nämna ”att de är med på ett hörn”.

Detta gjorde att vi valde formuleringen ”i samarbete med folkuniversitetet” i samband med våra arrangemang, vilket inte var en korrekt formulering, eftersom Folkuniversitetet endast är kopplade till den studiecirkelverksamhet vi bedriver, och i strikt meningen egentligen inte är medarrangör till de föreläsningar vi anordnar.

Expos artikel finner ni här. Vi har kontaktat dem med önskemål om korrigering av artikeln, med utgångspunkt i våra svar och korrigeringen av Folkuniversitets samarbete med Kulturföreningen Gryning.

Att föreläsningen inte på något sätt kom att beröra antisemitism, vilket framgick av annonseringen inför föreläsningen. På det stora hela tycker vi att Expos artikel är ett uttryck av slarvigt bedriven journalistik, och vår förhoppning är att de tar till sig av kritiken.

I en vital demokrati måste det finnas utrymme även för åsiktsyttringar som är avvikande, inte helt bekväma för alla, stötande för vissa och ovidkommande för somliga.

Allt gott

Kulturföreningen Gryning

Originaltext, Expo uppmärksammar föredrag med Jüri Lina

gryningskultur.wordpress.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här