Thomas Mattsson chefredaktör för Expressen i artikeln ”Det öppna Sverige blir allt mer slutet”:

”Men en förutsättning för en fungerande fri press är en respekt för exempelvis Tryckfrihetsförordningen och intentionerna däri. Generaldirektören och professorn är tyvärr oroväckande exempel på att inte alla vill värna det fria ordet.”

Sten i glashus är en underdrift. Handen på hjärtat Thomas Mattsson, Expressen har inte något genuint intresse av det fria ordet. Om så vore fallet skulle ni granska terrorism, krig, ekonomi, m m, på riktigt. Ni skulle gå på djupet och tillåta debatt kring de underliggande maktstrukturer som styr samhället, den elit med ett antal banker i spetsen som leker med världen som om det vore en badboll i den egna poolen. Tvärtom. Expressen är elitens svans som accepterar en själv-censur för sådant som stör den rådande samhällsordningen. Här delas inga ben.

Expressen står på samma sida som de onda krafter som orsakat så mycket död och elände under årtionden. Det jag frågar mig är vilken moralisk norm Expressen lever efter? Varför värna om censur och krig när världen längtar efter fred, frihet och demokrati?

Källa: palbergstrom.com, Expressen värnar censur och krig