Bara två personer under 40 år diagnosticerade med covid-19 har dött i Sverige mellan vecka 29 och vecka 41. För åldersgruppen är det långt mer sannolikt att dö till följd av självmord än av coronadödsfall. Trots detta finns inga tecken på att regeringen överväger att anpassa sin politik efter detta och istället har man ytterligare skärpt restriktioner som berör unga.

Trots att dödligheten för åldersgruppen uppenbarligen är extremt låg kan den ändå vara ännu lägre än Folkhälsomyndighetens statistik. En majoritet av dem som avlidit med covid-19 har nämligen haft andra underliggande sjukdomar, och det är oklart om dessa spelat in även för de nämnda två dödsfallen.

Läs mer på nyadagbladet.se, Extremt få coronadödsfall bland unga svenskar