När företagsvärld och stat blir ett råder fascism sa Mussolini. Dagens samhälle är nära en sådan ordning men i en form folk inte ser med mainstream media som väktare av makten och lömsk vägvisare åt folket. Nu håller de på att förlora greppen om människors medvetande. I försvar är alternativa röster på väg att tystas för gott.

Vi lever redan med ett tillstånd av semi-censur i mainstream media där relevant information hindras. Självcensur av journalister är en del av detta. Att svenska folket lider av masspsykos skapad genom lögner, halvlögner och vinklade nyheter gör inte saken bättre.

Nu kan vi skönja nästa steg. Snart kommer vi ha censur i dess rätta betydelse. Vi har under en längre tid sett tendenser på tvättäkta censur på Facebook, YouTube och Twitter. Nu är det på allvar. Etablissemanget i USA och Europa kommer försöka stänga ner alternativa sajter under täckmanteln att hindra så kallad ”fake news”. Samma strategi ser ut att komma till Sverige.

Länder i väst kommer få institutioner som påminner om George Orwells sanningsministerium. Även Sverige om man ska tolka demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman med konspiratoriska ögon, vilket vi dessvärre och på goda grunder är tvingade att göra. Statens mediaråd och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är goda kandidater.

Först var det snack om hat på nätet. Nu är det tal om ”fake news”. Hatet är till stor del ett resultat av den polariserade värld vi lever i och att mainstream media förtrycker information vilket leder till undertryckta känslor och att människor sitter på olika information som därmed skapar splittring. Säkerligen också medvetet av automatiserade robotar på Twitter (lätta att känna igen på bl a skapelsedatum, samma slogan / ämnesområde och ”tomma” profiler) och aktivister inom propagandasfären i väst. De spyr även ut falsk information för att skapa ett växande problem. Människor som inte vet bättre kommer hålla med om att hindra detta.

Om utvecklingen fortsätter, vilket den förhoppningsvis inte kommer göra eftersom allt fler vaknar, är nästa steg ”omhändertagande” av oliktänkande. Vem hade kunnat tro att nazismen och fascismen skulle göra comeback i ny skepnad?

En annan litterär liknelse för den tid vi lever i är Fahrenheit 451 av Ray Bradbury. Fast bokbål får bli bloggbål.

palbergstrom.com, Fahrenheit 451 nästa